Online AI för Business Analysts & Project Managers

Ämne
ProjektledningArtificiell IntelligensVerksamhetsanalys

Kursdatum

Inga tillgängliga datum

Framtidssäkra din karriär inom verksamhetsanalys med artificiell intelligens!

Artificiell intelligens (AI) förändrar snabbt hur organisationer fungerar och fattar beslut. Som verksamhetsanalytiker (BA) och Projektledare är det inte längre ett alternativ att bara känna till eller förstå AI, utan en nödvändighet för att ligga i framkant och driva innovation i din organisation. I vår kurs, AI för Business Analysts & Projektledare får du lära dig hur du kan använda generativ AI och språkmodeller (LLM – Large Language Model) genom promptning i ditt arbete för att förbättra och effektivisera arbetsprocesser.

AI har på kort tid skapat otroliga möjligheter för nya affärer och effektivisering av redan existerande sådana, och de som inte följer med i utvecklingen riskerar att lämnas bakom när utvecklingen går framåt.

Biner har tagit fram denna grundläggande endagskurs för verksamhetsanalytiker och projektledare som vill lära sig mer om AI, dess appliceringar, AI verktyg och promptning. Du kommer att lära dig om:

 • Grunderna i AI:
  • Olika typer av generativa AI- och språkmodeller (LLM) och dess tillämpningar
  • Hur AI kan användas för att lösa affärsproblem
  • Begränsningar i AI-modeller
  • Etiska och juridiska utmaningar
  • Hur man får bra svar från en generativ AI
 • Användningsområden för AI:
   • Hur AI kan hjälpa dig att förstå vad dina intressenter vill ha och behöver.
   • Använda AI för att identifiera och samla insikter om intressenternas behov.
   • Använda AI för att skapa och förfina Use Cases, User Stories och sammanställa kravlistor.
   • Identifiera beroenden och föreslå initiala prioriteringar
   • Skapa diagram och grafiska element med hjälp av AI
   • Ta fram realistiska och genomförbara krav som uppfyller dina intressenters behov.
   • Skapa project charter
   • Skapa projektplan
   • Göra resurs- och kostnadsberäkningar
   • Utföra riskanalyser
 • Framtidsspaning och trender

Om kursen

Kursen, som pågår under en heldag, är utformad för att introducera AI som koncept samt visa några av de AI-baserade verktygen som du kan börja använda redan idag i ditt arbete. Kursen riktar sig till Verksamhetsanalytiker/Business Analysts och Projektledare men kunskaperna går att tillämpa i flertalet verksamhetsroller.

Under kursen varvas teori med demonstrationer, övningar och diskussioner. Du kommer även få prova att använda AI-verktyg för att lösa problem tagna från en verksamhetsanalytikers vardag.

Om Artificiell Intelligens

AI är ett samlingsbegrepp för en mängd avancerade matematiska modeller som bygger på stora mängder data för att lösa komplicerade problem. Språkmodeller (LLM – Large Language Model), computer vision, och expertsystem är bara några av typerna av dessa modeller som möjliggör alltifrån autonoma fordon till röstigenkänning Utvecklingen inom AI fortsätter att accelerera och det påverkar även oss som verksamhetsanalytiker i vår vardag när nya verktyg möjliggör effektivare arbetssätt. Såsom chattbottar och språkmodeller (LLM) som hjälper en hitta rätt bland intern information skapar nya möjligheter till effektivisering och förenkling.

AI för verksamhetsanalytiker

Om du strävar efter att bli en framstående verksamhetsanalytiker eller projektledare med förmågan att skapa värde genom att använda AI kan vår kurs att vara den perfekta startpunkten för dig. Anmäl dig idag för att inleda din resa mot att dra nytta av kraften hos AI och på så sätt sikta högre!

Vad kommer jag lära mig?

Ämnen som omfattas av kursen: 

  • Introduktion till AI- och språk-modeller (LLM) 
  • Prompt Engineering  
  • Användningsområden av AI inom Verksamhetsanalys  & Projektledning
  • Behovsanalys med hjälp av AI  
  • Kravhantering med hjälp av AI  
  • Projektplanering

Du kommer efter kursen att kunna: 

  • Beskriva flera olika AI-modeller och deras användningsområden 
  • Prompta en generativ AI på ett effektivt sätt  
  • Se användningsområden för AI i din vardag
  • Utföra behovsanalyser med hjälp av AI 
  • Bearbeta krav med hjälp av AI  
  • Genomföra projektplanering

Träffa din kursledare

Hampus Dahlin

Konsult/Kursledare

Hampus har bevisad erfarenhet inom utbildning genom hans år som privatlärare, konsult, agil coach, och ingenjör. De senaste åren så har han arbetat inom såväl det offentliga som för små och stora privata aktörer. Med bakgrund och erfarenhet inom allt ifrån affärsutveckling och agilitet till mjukvaruutveckling och AI är Hampus van vid att lära ut inom en bredd av ämnen. Som utbildare ser Hampus stort värde i diskussioner mellan deltagare och tror starkt på välfaciliterat kollaborativt lärande.

Kursledare

Anmäl dig

Inga tillgängliga datum
Kontakta oss för information om nästa kursstart.

Relaterade kurser