article

Demon speglar kulturen

Hej Bloggen! Jag tänkte mata bloggen en gång till innan semestrarna drar igång på allvar för att sedan ta en sommarpaus och återkomma efter semestern.


Jag kommer att knyta ihop detta med två inlägg om kultur, detta inlägg blir då del ett medan del två kommer efter semestern. Att kalla det för "cliffhanger" är att ta i, men de hänger ihop i varje fall.

I detta inlägg fokuserar jag på den sk demon

Jag har identifierat att vad som händer på en demo ganska rakt av speglar den företags- eller organisationskultur som råder. När jag skriver demo menar jag alltså det tillfälle då ett eller flera team presenterar utfallet av den senaste sprinten eller iterationen.

Att studera "stakeholders" är en bra start för förstå kulturen.

 • Är de ens på plats?
 • Sitter de och tittar i sin dator?
 • Ställer de frågor?
 • Erbjuder de hjälp åt teamen?
 • Hur reagerar de på problem?

Om de inte är på plats eller inaktiva på demon, ja då betyder det att organisationen är omogen för agilt arbetssätt och det sannolikt är ett gäng managers istället för leaders som agerar stakeholders. Är de däremot engagerade, insatta och både ger feedback och erbjuder hjälp. Ja då betyder det de är mogna ledare.

Att studera teamet eller teamen som presenterar ger också en god inblick i hur kulturen ser ut. Några saker att kolla på är

 • Ser de ut att trivas med att presentera?
 • Verkar de någorlunda förberedda?
 • Är det fler än en person som presenterar?
 • Berättar de en "story" om innehållet i sprinten eller är det mest en redovisning av mätetal?
 • Inleder de med en kort orientering om kontexten för arbetet eller dyker de ner i kod direkt?
 • Inbjuder de till dialog och ställer frågor till deltagarna på demon?
 • Deltar teammedlemmar från andra team på demon?

I en omogen kultur kan en demo lätt bli ett rapporteringstillfälle där ibland team vill hoppa över demon för det "fanns inget att visa". Ett dåligt tecken är när team, ledare och stakeholders vill minska tiden för demos. Det är verkligen inte bra.

I en mogen kultur ser teamen chansen att få kommunicera om både sina framgångar och motgångar. Att få feedback och interagera med både andra team och stakeholders ses som mycket värdefullt.

Som agil coch har jag regelbundet försökt att få kulturen för demos i de uppdrag jag varit till något som i bästa fall kan likna en "happening". Det är inte alltid lätt då både team och stakeholders kan vara omogna, samtidigt kan det bli väldigt bra när alla är engagerade!

Ett sätt att stimulera är att ställa vad som kan kallas "öppna frågor" på demon. Det har jag som regel är att alltid ställa minst en sådan fråga till varje team på en demo. Tanken med frågan är både att de skall öppna upp lite samt att frågan är oftast relativt lättsam (för att avdramatisera). Här är några exempel på frågor jag brukar ställa och som jag rekommenderar alla att ställa såvida inte teamen själva berättar det naturligt:

 • Vad var mest roligt med denna sprint?
 • Vilken var den största lärdomen denna sprint?
 • Vad överraskade er mest denna sprint?
 • Vilka nya kunskaper har ni skaffat er denna sprint?
 • Vilka nya kontakter har ni skaffat denna sprint?
 • Har ni fått oväntad hjälp från ett annat team?
 • Har ni gett hjälp till ett annat team?

Det var några exempel på frågor, det finns många fler. Du får gärna tipsa om dina bästa frågor. Som sagt, kommer inte denna info naturligt på en demo så behöver man stimulera med frågor.

Återigen, kulturen som råder lyser igenom på dessa demotillfällen. I nästa inlägg efter sommaren gräver jag ner mig en bit till i det. Då kommer det handla om ett annat sätt att mäta kultur.

Glad Agil Sommar!