article

Finslipa dina vanor för att åstadkomma förändring

Ibland möts arbetsliv och privatliv. Då kan saker bli riktigt intressant och här kommer en historia hur det skedde för mig. Detta inlägg handlar om vanor och förändringar. Den som känner till något om förändring har säkert läst John Kotter. Jag återkommer till honom i slutet på inlägget.


Atomic Habits

I februari 2019 började jag använda Sam Harris Waking Up app. Det är en meditations app där det förutom guidade meditationer även finns en rad konversationer med diverse intellektuella individer. En av dessa är James Clear och konversationen hette "Creatures of Habits" och kretsade kring Clears bok "Atomic Habits". Samma bok är numer översatt till svenska och heter "1%-metoden, små förändringar, stora resultat".

Redan när jag hörde konversationen blev jag riktigt attraherad av Clears logik och nyligen fick jag tillfälle att lyssna på boken och den gjorde mig verkligen inte besviken.

Personligen har jag alltid gillat struktur och har ett liv kantat av (goda) rutiner och vanor. I boken ger Clear uttryck för att det inte är målen en person eller organisation som är avgörande här, utan det är vanorna. Clear ger oss läsare många exempel från idrottens värld där de flesta idrottare har samma eller liknande mål att vara framgångsrika och vinna tävlingar. Det är alltså inte målen som är avgörande utan "systemet" som tar oss mot målet som skiljer vinnarna från förlorarna. Med system avses rutiner och vanor.

I samtalet med Harris, såväl som i boken, menar Clear att individer och även organisationer är det "perfekta" resultatet av dess vanor. Vill man förändra sig behöver man således förändra sina vanor, detta är överordnat att sätta upp mål och visioner.

Små förändringar och stora resultat

Vidare gör Clear det tydligt att små förändringar ackumuleras till stora resultat. Det är ränta på ränta effekten som man pratar om i samband med investeringar. Som kanske bekant har denna effekt en exponentiell utveckling. Detta innebär just detta att förändringarna kan vara små, men så småningom blir resultaten potentiellt väldigt stora. Ibland finns det även en brytpunkt där förändringen sker dramatiskt. En liknelse kan göras med temperatur och vatten. Temperaturen kan sjunka 1 grad i taget och när det sjunkit tillräckligt mycket sker en fasomvandling från vatten till is.

Brazilian Jiu Jitsu

Personligen tränar jag Brazilian Jiu Jitsu som är en kampsport med brottningsmoment mestadels i liggande position på matten. Man brukar prata om att "gamet" är väldigt djupt, i ständig utveckling och en typ av mänskligt schack. Det finns nästan oändligt många sätt att röra kroppen i förhållande till motståndarens för att åstadkomma dominans, positionskontroll och möjlighet att låsa ut motståndaren.

En av mina instruktörer, Jonathan Thomas, har anammat detta med små inkrementella förbättringar inom olika områden och genom att för stunden inte tänka så mycket på varje enskild förbättring. Men han har också en liknelse med ett spindelnät med "connect the dots" för att skapa ett dynamiskt game med tiden som är större än de enskilda positionerna/situationerna. Dvs att det är möjligt att kombinationen av kunskaperna leder till att helheten är större än delkomponenterna. Här finns uppenbart en brytpunkt när man har tillräcklig med kunskaper för att skapa en större helhet och jag och mina träningskompisar tar ibland rejäla kliv i utvecklingen.

Högpresterande Team

I min professionella roll som agil coach handlar delar av min roll att coacha team och individer att forma högpresterande team som är duktiga på samarbete och ta ansvar för teamets arbete. Att bli högpresterande på detta sätt är ju målet för teamen, men för att nå dit behöver vanorna för både team och individer ändras.

Jag har gjort en lista av vanor som varje individ (ledare, såväl som teammedlemmar) behöver utöva för att nå dit. Denna lista behöver inte begränsas av dessa punkter, men jag skulle säga att alla dessa är nödvändiga:

  • Aktivt lyssnande – Det är viktigt att ha ett aktivt lyssnande, där man försöker förstå vad den som pratar faktiskt säger.
  • Ge alla utrymme att prata - Denna vana är viktig för den som pratar mycket, dvs att ge utrymme åt andra och då vara aktivt lyssnade.
  • Ställa frågor - Denna vana handlar om att vara nyfiken och i kombination med lyssnande ge utrymme att ställa relevanta och ofta öppna frågor för att få igång en bra dialog.
  • Ge och fråga efter feedback - Att ge och få regelbunden feedback är viktigt. Så kallad positiv feedback där man "lyser" på bra saker är kanske det viktigaste.
  • Fråga efter hjälp - En bra vana är att fråga efter hjälp och bjuda in till samarbete.
  • Uppmuntra förslag från andra i teamet - Att vara allmänt positiv till förslag är viktigt, samt stötta dem som kommer med förslag.
  • Situationsanpassat ledarskap - Att ledarskapet i teamet kan anpassas efter situationen är något som kännetecknar ett högpresterande team. Att ha en vana där teamet roterar ledarskapet är därför bra.
  • Hjälpa varandra med att ta bort hinder - Om någon i teamet har ett problem, eller stöter på ett hinder, är det viktigt att som grupp försöka hjälpa till att ta bort detta.
  • Skapa tillhörighet - Att vara öppen, inkluderande och skapa tillhörighet är en viktig vana.
  • Visa sårbarhet - Att visa att man inte kan allt och att man gör fel är en viktig vana.

Alla dessa vanor handlar om att skifta fokus från individ till team. En slogan som jag gillar är "From I to We transformation". Vi (mig inkluderat) utgår alltid från oss själva men detta handlar om en förflyttning och bli intresserad av sina medarbetare och teamkollegor.

Vill du fått ditt team högpresterande? Ja då är det dags att börja med ovanstående vanor. Utan dem så går det inte är min uppfattning såväl som James Clears.

Clear har mycket information om hur man skapar nya vanor. Vad jag främst tog med mig är att "identifikation", enligt Clear, är det starkaste sättet att skapa en vana. Om jag till exempel kan identifiera mig som "löpare" så är det ett starkare sätt att skapa mig vanor än att sätta upp ett resultatmål som till exempel "springa 5 km på 25 minuter".

För den som vill skapa de samarbetsvanor jag skrev om ovan behöver man identifiera sig som en "team player". Men, som sagt, genom att identifiera sig som detta så blir det lättare att implementera de vanor som krävs.

Slutsats #

Clears bok och slutsatser läses och diskuteras flitigt. Boken är mycket praktiskt lagd med steg för steg metoder. Det gör den mycket användbar både privat och i arbetsliv. Naturligtvis kan man följa John Kotters 8 steg för förändring. Men den processen bör givet Clears bok kompletteras med skapandet av nya vanor och identifikation för att bli mer effektiv.

Själv har jag börjat använda delar av Clears metoder och jag uppmanar alla till att läsa boken och bilda er en egen uppfattning!