article

Individuals and interactions

Som många av er vet har många företag och organisationer gjort agila transformationer. I allmänhet från någon typ av vattenfallsmodell till en agil modell med ett ramverk som Scrum eller SAFe.

Utfallet av dessa transformationer varierar. Några lyckas riktigt bra medan andra har det svårare. Det är intressant att det skiljer då man använder samma ramverk.


När det inte fungerar så bra finns det ibland nejsägare som menar att det ena eller andra ramverket inte fungerar.

Jag ska härmed lägga fram en tes att det inte är ramverket som är rotorsaken att en agil implementation inte fungerar. Det är nämligen så att det finns ett antal andra saker som behöver vara på plats för agilt arbetssätt skall fungera.

Det finns något som kallas "Agile Manifesto" som beskriver fyra värderingar och tolv principer för agilt arbetssätt, Den första värderingen är: "Individuals and interactions over process and tools".

Det betyder att vi skall värdera individer och interaktioner mellan dessa individer högre än processer och verktyg.

Den som varit med om en agil transformation vet att det är stort fokus på ramverket, dvs vilken process man arbetar efter. Förutom det så är det nästan lika stort på verktyg och hur man arbetar i dessa.

Men "Individuals and Interactions" då? Vad menas med det egentligen? Nedan sammanfattar jag några av de komponenter som jag tycker ingår i det begreppet

Agila Team

Den kanske största komponenten är fungerande agila team. Dessa team behöver vara tvärfunktionella och klara av att leverera sitt scope så fristående som möjligt. Individerna i teamet ska ha överlappande kunskaper för att kunna samarbeta bra med varandra.

Medlemmarna behöver även göra ett tankeskifte från "vad ska jag göra" till "vad skall vi göra" och verkligen samarbeta som ett team. Till detta behöver man aktivt arbeta med teamutveckling och gärna mäta teamets mognadsnivå.

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet är något som är en förutsättning för agilt arbetssätt. Det skall sägas att det är viktigt oavsett arbetssätt. Att aktivt arbeta för att skapa trygghet där feedback, dela information, ställa öppna frågor och erkänna samt tala om misstag är avgörande.

Organisationskultur

För att agilt arbetssätt skall fungera riktigt bra krävs en så kallad generativ organisationskultur. Det betyder att samarbete mellan avdelningar är högt och att bygga dessa broar uppmuntras. Utöver det delar man risker, försöker hitta rotorsaker till problem och experimenterar med nya arbetssätt regelbundet.

Är kulturen kanske ett "politiskt minerat landskap" så kommer det agilt arbetssätt inte fungera speciellt bra.

Servant Leadership

De ledare som finns i organisationen behöver vara sk Servant Leaders vars uppgift är att lyssna och supportera både individer och team.

De ska arbeta för en miljö där alla har inflytande och därtill arbeta med att decentralisera beslutsfattande. De ska därtill ha ett holistiskt synsätt och vara öppna och uppskatta öppenhet hos andra. De skall helt enkelt skapa förutsättningar för att andra ska lyckas.

Hållbar takt

Det är viktigt att takten på arbetsplatsen är hållbar. Det skall finnas tid att reflektera, lära, experimentera och innovera. Saknas detta och allt arbete är reaktivt så är det ohållbart i längden

Slutsats

Dessa ämnen är alltså komponenter inom "Individuals and Interactions". För att agilt arbetssätt ska fungera behövs:

  • Individer som kan interagera med varandra i team och har tid och möjlighet att utvecklas till högpresterande team.
  • En generativ kultur där man lär sig av misstag, man delar risker, experimenterar och förbättrar regelbundet.
  • Varje individ behöver känna sig trygg på arbetet för att kunna prestera som individ såväl som samarbeta med andra.
  • Ett ledarskap som stöttar och skapar förutsättningar för medarbetarna att prestera.
  • En hållbar takt med tid för reflektion, lärande och experimentera.

Jag menar att har man dessa saker på plats så kommer agilt arbetssätt fungera oavsett vilket agilt ramverk man använder. Är det i stället så att man saknar dessa saker så kommer inget agilt ramverk fungera. För dem som upplever att agilt arbetssätt med ett visst ramverk inte fungerar är min kvalificerade gissning att "Individuals and Interactions" inte värderas speciellt högt.

För dig som önskar höra mer om detta är jag numer även "Podcast host" för podden #Lättrörligt som jag gör tillsammans med Alex Augustsson. Där finns det flera avsnitt som tar upp dessa olika delar och vi pratar djupare än vad jag nådde i detta inlägg.

Länkar

Agile Manifesto

#LÄTTRÖRLIGT på Spotify