article

Mät din organisationskultur

The Blogg is Back!

För er som minns så handlade mitt senaste inlägg om hur demon speglar kulturen. Detta spår lovade jag att fortsätta på efter uppehållet. Därför kommer nu ett inlägg till om kultur

Denna gång tar jag avstamp i något som kallas "Westrum Organizational Culture". Denna modell kommer från Ron Westrum, en amerikansk sociolog som definierade organisationskultur som: "…[an organizational] culture is the organization’s pattern of response to the problems and opportunities it encounters".


Inom Agilt och DevOps så är denna modell relativt känd så du som läsare kan mycket väl ha hört talas om den då den återfinns både i DORA State of DevOps rapporten såväl som i SAFe 5.0. Jag tänker gräva ner mig lite i tre områden

 • Kortfattat beskriva modellen
 • Hur kan du enkelt mäta kulturen med 7 frågor
 • Vad gör du med resultatet?

Beskrivning av modellen

Westrum definierar 3 olika typer av kulturtyper

 • Pathological - power-oriented.
 • Bureaucratic - rule-oriented.
 • Generative - performance-oriented.

Några egenskaper hos dessa typer är.

Pathological: Samarbetsgraden är låg, ansvar undviks och nya idéer krossas

Bureaucratic: Visst samarbete sker, smala ansvarsområden och nya idéer leder till problem

Generative: Hög samarbetsgrad, ansvar och risker delas, nya idéer genomförs

Det finns fler egenskaper ändå och de återspeglas i nedanstående bild samt de 7 frågor som används att mäta kulturen

Mät din kultur

Det går enkelt att mäta kulturen på din arbetsplats. För att göra detta måste vi först etablera 7 möjliga svar på frågorna. Varje svar ger därtill en poäng från 1-7. Svarsalternativen och frågorna är på engelska men går naturligtvis att översätta.

Svarsalternativ och poäng:

 • Strongly disagree - 1
 • Disagree - 2
 • Somewhat Disagree - 3
 • Neither Agree nor Disagree - 4
 • Somewhat Agree - 5
 • Agree - 6
 • Strongly agree - 7

Hur skall man tänka när man svarar?

Frågorna handlar om hur en enskild person upplever kulturen. Det handlar inte nödvändigtvis om hur personen gör själv utan hur kollektivet gör. Så det är så du skall tänka när du svarar på frågorna nedan. Jag har därtill skrivit en liten beskrivning för varje fråga.

Frågor med förklaringar

Fråga 1: "Information is activly sought". Dvs söker medarbetarna upp information aktivt själva eller sitter de mest och väntar på att bli informerade?

Fråga 2: "Messengers are not punished when they deliver news of failures or other bad news". Vad händer med den eller de som kommer med dåliga nyheter? Skjuts budbäraren eller är det kanske så att sådana nyheter välkomnas så det går att förbättra sig? Kanske är det så att personer drar sig för att tala om problem?

Fråga 3: "Responsibilities are shared". Här handlar det om hur ansvar delas mellan medarbetare och teams. Ett exempel är en DevOps kultur där ett eller flera team har ansvar för både utveckling och förvaltning av en produkt eller tjänst.

Fråga 4: "Cross-functional collaboration is encouraged and rewarded." Denna fråga handlar om att komma bort från att arbeta i silos. Att vara duktig på att samarbeta över gränser och att det uppmuntras.

Fråga 5: "Failure causes inquiry" Denna fråga skall tolkas positivt. Detta betyder att organisationen försöker ta reda på orsakerna till problem och misslyckanden för att kunna lära sig och göra bättre framgent.

Fråga 6: "New ideas are welcomed" Tolkningen av denna fråga är enkel, det handlar såklart att det är bra med nya idéer och innovation.

Fråga 7: "Failures are treated primarily as opportunities to improve the system". Denna fråga är i mångt och mycket lik fråga 5. Återigen handlar det hur man ser på problem och vad organisationen gör med dem.

Räkna ihop dina svar

Det du gör nu är att du summerar dina 7 svar till en slutsumma givet de poäng varje svar är värt.

Här är vilken kultur en organisation har givet slutsumman för svaren:

 • 7-16 Poäng: Pathological
 • 17-32 Poäng: Bureaucratic
 • 33-49 Poäng: Generative

Som du som läsare säkert förstått så behöver en organisation som arbetar agilt ha en generativ kultur för att lyckas. Som poängskalan ger så kan man se att man i snitt behöver svara "Somewhat Agree" på frågorna för att nå botten på den generativa kulturen.

Här är ett exempel på resultat när verktyget Menti är använt.

Agil Transformation och agil coaching

Varje organisation som gör en agil transformation och varje individ som agerar agil coach bör ta reda på hur organisationskulturen ser ut när arbetet påbörjas.

Givet att en organisations kultur är Pathological eller Bureaucratic så kommer det vara en resa med motstånd mot den generativa kulturen. Detta då en mängd förändringar behöver göras och som ni vet är förändringar inte det lättaste. Ett starkt ledarskap som stöttar de som agerar change leaders / agila coacher är en nödvändighet för att det skall lyckas.

Jag har funnit att detta sätt att enkelt mäta kultur är både värdefullt och nödvändigt för transparens och mål för en transformation.

Nu har jag skrivit om kultur i två inlägg på raken, det betyder ju att det är viktigt. Men till nästa gång byter jag ämne!