article

Så accelererar ni samarbetet med en konsult

"Fler företag behöver förstå värdet av att ta in konsulter –och även hur de får ut det mesta av samarbetet. Digitaliseringen står aldrig still och tvingar oss att utvecklas inom AI och automatisering." Det skriver Isabell Josefsson, Talent Acquistion Manager på Biner.


På grund av digitaliseringens framväxt har det uppstått kompetensbrist bland nyckelpersoner. Idag finns det fler IT-jobb än IT-specialister, och de IT-specialisterna som finns på arbetsmarknaden prioriterar frihet, flexibilitet men framförallt viljan att lära sig och få kunskap från olika branscher.

Konsult eller anställda?
Gig-ekonomin, där fasta anställningar ersätts av konsulter utgjorde 20% av den svenska arbetsstyrkan i Sverige 2016. Enligt en undersökning gjord av McKinsey* säger att den ligger mellan 20–30% i USA och Europa med en stadig tillväxt. Detta betyder att människor har gjort en förflyttning i vad vi värdesätter – och en av de saker vi prioriterar mest är flexibilitet samt frihet i vår anställning. Resultatet blir en krock mellan vad medarbetaren värdesätter och de företag som står fast vid gamla arbetssätt. Sedan många år tillbaka har vi sett att den genomsnittliga tiden som anställd på ett företag kortas ner. Från att vara en livstid med guldklocka på slutet till några enstaka år per anställning. Digitaliseringens frammarsch har mycket med detta att göra då den möjliggör en större flexibilitet. Många anser att digitaliseringen kan vara ett hot som kommer att innebära färre jobb, men det betyder snarare att de arbetstillfällen som uppstår ändrar karaktär och bidrar till fler arbetstillfällen för dig som konsult.

Allt fler idag väljer att arbeta som konsult – och arbetar gärna inom olika branscher och företag hellre än att var fast anställd på samma arbetsplats.

Vanliga konsultbranscher och varför ta in en konsult?
Ur ett rekryteringsperspektiv betyder detta att företag i branscher där gig-ekonomin är påtaglig, till exempel inom IT och verksamhet, väljer att ta in konsulter med spetskompetens i stället för att anställa. Utmaningen med detta är att våga satsa på att ta in en konsult på en nyckelposition men även att i rekryteringsarbetet finna rätt kompetens. Vi anser att specialistkompetens med andra infallsvinklar och erfarenheter är nödvändigt för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden som arbetsgivare. Digitaliseringen står aldrig still och tvingar oss att utvecklas inom AI och automatisering.

På grund av digitaliseringens framväxt har det uppstått kompetensbrist bland nyckelpersoner så som Enterprise Architects, Business Analysts och Product Owners. Idag finns det fler IT-jobb än IT-specialister, och de IT-specialisterna som finns på arbetsmarknaden prioriterar annorlunda med frihet, flexibilitet men framförallt viljan att lära sig och få kunskap från olika branscher. Dessa faktorer har ofta ett större värde än högre lön och trygghet av fast anställning. Detta resulterar att HR’s utmaning blir att representera företagets värderingar, engagemang, och employer branding för att attrahera kompetens. Men även ett stort arbete ligger i att ni som företag tar in konsultbolag/ partners som förstår er utmaning och kan skapa värde i er organisation.

Välj rätt partner för ditt behov
När företag står under en period med hög arbetsbelastning och medarbetare hamnar i stressrelaterade situationer som kan resultera att de sjukskriver sig – eller i andra fall börjar se sig om nytt jobb, är detta ett bra tillfälle att ta in en konsult. Idag finns det ett hundratals konsultbolag på arbetsmarknaden, se till att ni väljer den partnern som skapar affärsnytta och har konsulter med hög kompetens inom de områden ni har behov av. Genom att ta in en konsult under perioder där bolaget växer fort, genomgår en agil transformation eller gör en stor förändring - klarar ni att accelerera er digitalisering effektivare mot marknaden. Exempel på detta kan vara snabba förändringar som systembyte alternativt när företag ska slås samman och systemen ska integreras. Detta kan kräva förändringsledning eller specialistkompetens kring systemen som ni efter implementeringen inte längre behöver.

En annan aspekt på detta är att ni minskar risken vid lågkonjunkturer. Skulle ni, av denna anledning, snabbt behöva minska er personalstyrka är det lättare att skala ner om ni har en viss andel konsulter. Vänder det, och istället blir högkonjunktur, kan ni snabbt ta in konsulter igen. Konsulter kan många gånger starta omgående och se till att det är experter inom området ni behöver stöttning med.

Så accelererar ni samarbetet
Det finns många bra anledningar till att ta in en konsult, men vad händer om samarbetet och resultatet inte blir som ni tänkt er? Målet är att ni ska få affärsnytta och för att lyckas behövs det rätt förutsättningar. Börja med att sätta vilka mål och deadlines det är som gäller. Ta fram en tydlig kravspecifikation på var, hur, när och varför. Som konsult är det viktigt att ha förståelse till företagets mål och vision. Även för konsulter krävs det att HR har tagit fram en tydlig onboarding process, berätta för konsulten vad personen kan förvänta sig av er som bolag när det kommer till kultur och värderingar. Berätta även vad ni förväntar er av konsulten i denna aspekt. För att samarbetet ska fungera kan det vara bra om de mjuka värdena linjerar. Tänk på att även en konsult är en ambassadör för ert varumärke.

Världen och arbetslivet förändras ständigt. Konsulterna är här för att stanna och de är på stark frammarsch!

*källa