whitepaper

Hur du uppnår Business Agility med SAFe® 5.0

Ladda ner whitepaper

Välkommen till mjukvaruepoken! En sammankopplad realtidsvärld där varje bransch är beroende av teknik och varje organisation, åtminstone delvis, är ett mjukvaruföretag. För att förbli konkurrenskraftiga behöver företag transformera sin verksamhet, sina affärslösningar och kundupplevelsen. Den stora utmaningen är att befintliga affärsmodeller, organisationshierarkier och teknikinfrastrukturer inte håller jämna steg med den snabba förändringstakt som krävs.


Agil utveckling har gett betydande förbättringar för många organisationer. Men agil programutveckling i sig räcker inte till. Det som började inom programvaruutveckling måste utvidgas till att omfatta hela företaget och influera hur alla delar av verksamheten kan samverka och arbeta tillsammans.

Enkelt uttryckt - företag behöver business agility. Det kommer att vara faktorn som avgör vem som är vinnare och vem som är förlorare i den digitala ekonomin.

Genom att människor får trygghet och möjlighet att fatta snabba beslut, till exempel vad gäller fördelning av resurser och hur arbete ska utföras, ger business agility företag förmågan att snabbt dra nytta av nya möjligheter.

I detta Whitepaper kan du läsa mer om hur SAFe 5.0 kan hjälpa ditt företag att förbättra affärsresultaten genom att påskynda produktivitet, time-to-market, kvalitet, medarbetarnas engagemang och mer.

Ladda ner "Uppnå Business Agility med SAFe® 5.0"