whitepaper

SAFe® DevOps & Release on Demand Health Radar

Ladda ner whitepaper

Även agila produktutvecklingsprocesser kan bli krångliga om de inte hanteras omsorgsfullt. I agila projekt är en effektiv hantering av produktens backlogg nyckeln till ett lyckat resultat.


Det är Produktägaren som är ytterst ansvarig för innehållet i backloggen. Tillsammans med verksamhetsledning, kunder och utvecklingsteam kan Produktägaren med hjälp av strukturerad och effektiv backlogghantering säkerställa att produkten alltid genererar kundvärde och nytta i form av rätt funktionalitet i rätt tid.

Detta white paper kommer att ge tips på hur man säkerställer att man gör rätt saker, i rätt ordning och på rätt sätt med hjälp av DevOps Health Radar.

Ladda ner "SAFe® DevOps & Release on Demand Health Radar"