video

Webinar - Arkitekturfunktionens utmaningar på Västtrafik

Västtrafik befinner sig i en spännande transformationsfas. Verksamheten digitaliseras i ökande grad vilket ställer krav på nya organisationsformer och arbetssätt. Influerade av lean och agila principer är ambitionen att skapa större värde för verksamhet, kunder och partners med nya smarta lösningar som designas och egenutvecklas inom en flexibel arkitektur som måste möjliggöra en högre förändringstakt.


Hör Daniel Bjarsch, senior konsult och kursledare på Biner och Maxi Lubian, chefarkitekt på Västtrafik prata om:

  • Hur arkitekturfunktionen stöttar i den digitala transformationen
  • Hur man har gått från formella arkitekturråd och "grindvaktsfunktion" till arkitektur som en naturlig del i det kontinuerliga arbetet
  • Hur man etablerat ett arkitekturorienterat arbetssätt i organisationen