video

Webinar - Arkitektur skapar förutsättningar för Volvos agila transformation

Från att ha tillverkat bilar som sedan sålts via återförsäljare förändras förutsättningarna drastiskt för Volvo Cars. Nya affärsmodeller för prenumeration av bilar och nya värdeerbjudanden arbetas fram och lanseras i allt högre takt. Lägg där till elektrifieringen, självkörande bilar och mycket mer.


Då krävs det en organisation som snabbt kan se och hantera utmaningar, lösa problem och röra sig smidigt i det digitala landskapet de kommande åren. För att möjliggöra detta, och mer, har det krävts en transformering mot en mer agil organisation, och där spelar både ramverket SAFe och Enterprisearkitektur en viktig roll.

Hör Darko Tilldal, Head of Product Creation & Industrial Architecture på Volvo Cars, berätta om hur Volvo Cars agila transformation, med ett arkitekturellt perspektiv, stöttar nya och mer flexibla affärsmodeller. Darko tillsammans med Daniel Bjarsch, konsult på Biner och kursledare i kursen SAFe for Architects pratar bland annat om:

- Hur Volvo Cars genom ett modernt agilt arbetssätt i kombination med ett arkitekturellt synsätt skapar förutsättningar för transformation och innovation.
- Hur man skapar förutsättningar för arkitekturell styrning och koordinering med hjälp av ramverket SAFe.
- Hur arkitekterna på Volvo agerar som förändringsledare i införandet av ett lean-agilt arbetssätt och skapandet av en mer responsiv och snabbrörlig organisation.