article

Kan pandemin bidra till fler innovativa företagsidéer?

Göteborg har varit, och är fortfarande, starkt påverkat av Coronapandemin, och ännu är krisen inte över. Men kanske har pandemin även haft något gott med sig. Det innebär att människor har haft tid kring reflektion om vilka problem man möter dagligen och också hunnit fundera på lösningen på dessa problem.


Detta tror man i alla fall på konsultbolaget Biner i Göteborg, som mitt i rådande kris vill ta till vara på människors idéer – och framförallt – lösningarna på dessa. Möjligheten till verksamhetsutveckling, rådgivning, och entreprenörskollegor finns redan inom bolaget i form av konsulter och medarbetare. De vill nu använda denna expertis till att stötta upp på Göteborgs Startup scen. Kanske i ett läge när det behövs som allra mest.

– Startup marknaden i Göteborg har varit på uppåtgång länge. Vi vill inte att den ska dämpas i och med Covid-19, utan vill genom att gå in med de resurser och den expertis som vi har och istället hjälpa till att hålla igång och utveckla marknaden, säger Henrik Attefors, grundare av Biner.

– Vi söker innovatörer att arbeta med, och de bästa innovatörerna är de som sitter på problemet och som möterproblemet dagligen; de som är användare av sin egen lösning, konstaterar Lars Lundgren, även han grundare av Biner.

En unik erfarenhet #

Biner har just nu två spännande Startups som de arbetar med. Bägge är mjukvarulösningar, den ena är en lärarplattform och den andra är en restaurangapp. Biner ser stor potential i dessa bägge Startups och resan har hög igenkänningsfaktor från Lars och Henriks egen entreprenörsresa och Biners många uppdrag genom åren.

– Vår erfarenhet och branschkompetens ger oss en unik position att stödja dessa innovatörer med att testa sina idéer mot marknaden och potentiella användare, berättar Henrik. Vi har en passion för digital förändring och att stödja individer som står inför ett problem, de som ser ett behov och har en idé kring detta. Det är exakt den typ av digital förändring vi vill stödja.

Inte alla överlever #

Det finns väldigt många bra idéer som tyvärr stannar på idéstadiet och aldrig blir till verklighet. Många gånger på grund av att vetskapen om hur man startar bolag inte finns, men också för att grunden inte varit tillräckligt stabil, ordentliga efterforskningar kring om produkten efterfrågas på marknaden inte har gjorts, eller att resurser inte fördelas på rätt sätt.

– Det är oftast du som kommer med idén som har kunskapen och förståelse för din bransch, säger Lars. Vad vi gör är att vi utnyttjar vår styrka att identifiera möjligheter för att utveckla innovativa och marknadsanpassade affärsmodeller och produkter.

Till detta kommer ett investerarnätverk där möjligheter till finansiering finns. Med såddfinansiering, en stark grund att stå på och en klar riktning framåt så ger Biner sina Startups ett starkt försprång och skapar möjligheter för att idéerna ska bli till verklighet.

– Kort sagt, har du en bra lösning på ditt problem så lyssnar vi gärna och ser hur vi genom digitalisering, verksamhet och IT kan ta oss upp på språngbrädan tillsammans, säger Henrik. Därifrån tar vi det från affärsplan till, kanske det viktigaste av allt, att faktiskt maximera affärsnyttan i din idé för att säkra överlevnad.