whitepaper

Skala din agila utveckling - vinn stora fördelar

Ladda ner whitepaper

Av Jesper Gunnarson


Företag och organisationer har länge arbetat på ett så kallat agilt sätt och 2001 skapades ”The Agile Manifesto”. Manifestet innehåller fyra grundläggande värderingar enligt följande: 

  • Individer och interaktioner framför processer och verktyg
  • Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
  • Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
  • Anpassning till förändring framför att följa en plan

Till dessa värderingar finns även tolv principer som beskriver principerna för agil utveckling mer i detalj.

Sedan skapandet av The Agile Manifesto har agila ramverk såsom Scrum, Kanban och XP (eXtreme Programming) blivit vanliga och populära arbetssätt i produktutveckling såväl som i mjukvaruutveckling. Dessa metoder är mycket framgångsrika och växer stadigt inom alla sektorer. Det finns studier som visar att agila utvecklingsprojekt är tre gånger mer framgångsrika än traditionella projekt (referens - 2011 CHAOS Report från Standish Group).

Agila projekt blir alltså fler och fler då de bevisligen fungerar bättre än traditionella projekt. Men hur är det med agila program eller helt agila organisationer? Finns sådana, och hur fungerar de? 

Nästan parallellt med den pågående agila revolutionen har produktutvecklingsmetoden Lean vuxit sig stor. Lean är en arbetsmetod för att hantera resurser och värdeströmmar som har mycket att tillföra om man vill diskutera hur agila principer kan skalas upp.

Sedan några år tillbaka finns det ett nytt ramverk som kan kombinera de agila metoderna tillsammans med Lean. Detta ramverk kallas Scaled Agile Framework® (SAFe®) och i detta White Paper kommer vi att diskutera vilka problem det löser, vilka fördelar SAFe det ger samt vilka steg som kan tas för att implementera SAFe.

Ladda ner "Skala din agila utveckling"