whitepaper

Skala din agila utveckling - vinn stora fördelar

Ladda ner whitepaper

Av Jesper Gunnarson


Företag och organisationer har länge arbetat på ett så kallat agilt sätt och 2001 skapades ”The Agile Manifesto”. Manifestet innehåller fyra grundläggande värderingar enligt följande:

  • Individer och interaktioner framför processer och verktyg
  • Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
  • Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
  • Anpassning till förändring framför att följa en plan

Till dessa värderingar finns även tolv principer som beskriver principerna för agil utveckling mer i detalj.

Sedan skapandet av The Agile Manifesto har agila ramverk såsom Scrum, Kanban och XP (eXtreme Programming) blivit vanliga och populära arbetssätt i produktutveckling såväl som i mjukvaruutveckling. Dessa metoder är mycket framgångsrika och växer stadigt inom alla sektorer. Det finns studier som visar att agila utvecklingsprojekt är tre gånger mer framgångsrika än traditionella projekt (referens - 2011 CHAOS Report från Standish Group).

Agila projekt blir alltså fler och fler då de bevisligen fungerar bättre än traditionella projekt. Men hur är det med agila program eller helt agila organisationer? Finns sådana, och hur fungerar de?

Nästan parallellt med den pågående agila revolutionen har produktutvecklingsmetoden Lean vuxit sig stor. Lean är en arbetsmetod för att hantera resurser och värdeströmmar som har mycket att tillföra om man vill diskutera hur agila principer kan skalas upp.

Sedan några år tillbaka finns det ett nytt ramverk som kan kombinera de agila metoderna tillsammans med Lean. Detta ramverk kallas Scaled Agile Framework® (SAFe®) och i detta White Paper kommer vi att diskutera vilka problem det löser, vilka fördelar SAFe det ger samt vilka steg som kan tas för att implementera SAFe.

Ladda ner "Skala din agila utveckling"


Kurser inom agila arbetssätt

20 Okt

Virtuellt klassrum Online

Nu erbjuder vi Leading SAFe® 5.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Leading SAFe® 5.0

Agila arbetssätt, DevOps Längd: 2 dagar
20 Okt

Göteborg Klassrumskurs

Få förståelse för det Lean-Agila förhållningssättet och varför det är så effektivt i dagens snabbrörliga marknad och lär dig vad det innebär att leda en Lean-Agile transformation.

Leading SAFe® 5.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar
1 Dec

Göteborg Klassrumskurs

Lär dig att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar.

SAFe® DevOps

Agila arbetssätt, DevOps Längd: 2 dagar
13 Okt

Göteborg Klassrumskurs

Få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

SAFe® for Architects

Arkitektur, Agila arbetssätt Längd: 3 dagar
20 Okt

Göteborg Klassrumskurs

Bli en högpresterande teammedlem i ett Agile Release Train (ART) och lär dig hur du samarbetar effektivt med andra team.

SAFe® for Teams

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar
8 Dec

Göteborg Klassrumskurs

I denna 3-dagars kurs kommer du som deltagare att få ta del av och lära dig de praktiska verktyg och tekniker som är nödvändiga för att implementera Lean Portfolio Management för a...

SAFe® Lean Portfolio Management

Agila arbetssätt Längd: 3 dagar
6 Okt

Virtuellt klassrum Online

Nu erbjuder vi SAFe® Product Owner / Product Manager 5.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

SAFe® Product Owner / Product Manager 5.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar
6 Okt

Göteborg Klassrumskurs

Lär dig ett beprövat arbetssätt att utföra de aktiviteter och hantera de verktyg som du behöver för att hantera backloggar och driva agila program.

SAFe® Product Owner / Product Manager 5.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Lär dig hur bland annat hur du tillämpar DevOps principer i en verklig situation och hur du skapar bättre flöde i dina team.

The Phoenix Project - A DevOps business simulation

Agila arbetssätt, DevOps Kommer snart