whitepaper

Skala din agila utveckling - vinn stora fördelar

Ladda ner whitepaper

Av Jesper Gunnarson


Företag och organisationer har länge arbetat på ett så kallat agilt sätt och 2001 skapades ”The Agile Manifesto”. Manifestet innehåller fyra grundläggande värderingar enligt följande:

  • Individer och interaktioner framför processer och verktyg
  • Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
  • Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
  • Anpassning till förändring framför att följa en plan

Till dessa värderingar finns även tolv principer som beskriver principerna för agil utveckling mer i detalj.

Sedan skapandet av The Agile Manifesto har agila ramverk såsom Scrum, Kanban och XP (eXtreme Programming) blivit vanliga och populära arbetssätt i produktutveckling såväl som i mjukvaruutveckling. Dessa metoder är mycket framgångsrika och växer stadigt inom alla sektorer. Det finns studier som visar att agila utvecklingsprojekt är tre gånger mer framgångsrika än traditionella projekt (referens - 2011 CHAOS Report från Standish Group).

Agila projekt blir alltså fler och fler då de bevisligen fungerar bättre än traditionella projekt. Men hur är det med agila program eller helt agila organisationer? Finns sådana, och hur fungerar de?

Nästan parallellt med den pågående agila revolutionen har produktutvecklingsmetoden Lean vuxit sig stor. Lean är en arbetsmetod för att hantera resurser och värdeströmmar som har mycket att tillföra om man vill diskutera hur agila principer kan skalas upp.

Sedan några år tillbaka finns det ett nytt ramverk som kan kombinera de agila metoderna tillsammans med Lean. Detta ramverk kallas Scaled Agile Framework® (SAFe®) och i detta White Paper kommer vi att diskutera vilka problem det löser, vilka fördelar SAFe det ger samt vilka steg som kan tas för att implementera SAFe.

Ladda ner "Skala din agila utveckling"

Kurser inom agila arbetssätt

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi Leading SAFe® 6.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Leading SAFe® 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
3 sep

Göteborg Klassrumskurs

Få förståelse för det Lean-Agila förhållningssättet och varför det är så effektivt i dagens snabbrörliga marknad och lär dig vad det innebär att leda en Lean-Agile transformation.

Leading SAFe® 6.0

Projektledning, Agila arbetssätt Längd: 2 dagar
8 okt

Göteborg Klassrumskurs

Biners kurs ”Product Owner Boot Camp” ger dig två dagars drillning i de nödvändiga kunskaper och erfarenheter du behöver i rollen som Product Owner.

Product Owner Boot Camp

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Bli en högpresterande teammedlem i ett Agile Release Train (ART) och lär dig hur du samarbetar effektivt med andra team.

SAFe® for Teams 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart

Kommer snart Klassrumskurs

Förmågan att snabbt och effektivt kunna implementera nya strategiska initiativ är kritisk för moderna organisationer och en nyckelkomponent för Value Stream Management i SAFe-ramve...

SAFe® Lean Portfolio Management 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
15 okt

Göteborg Klassrumskurs

Lär dig ett beprövat arbetssätt att utföra de aktiviteter och hantera de verktyg som du behöver för att hantera backloggar och driva agila program.

SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar
24 sep

Göteborg Klassrumskurs

Tillämpa Scrum Master-rollen i en agil organisation

SAFe® Scrum Master 6.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar

Kommer snart Online

Tillämpa Scrum Master-rollen i en agil organisation

SAFe® Scrum Master 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart