Klassrumskurs SAFe® Lean Portfolio Management 5

Certifiering
Certified SAFe® Lean Portfolio Manager
Längd
2 dagar klassrum + 1 dag workshop

Kursdatum

Inga tillgängliga datum

I denna 3-dagars kurs kommer du som deltagare att få ta del av och lära dig de praktiska verktyg och tekniker som är nödvändiga för att implementera Lean Portfolio Management för att hantera strategiska beslut och investeringar, agil portföljhantering och lean förvaltning.

Deltagare får lära sig att fånga och specificera det nuvarande och framtida läget i deras portfölj med hjälp av Portfolio Canvas-verktyget samt att identifiera och prioritera viktiga affärsinitiativ för att uppnå ett framtida önskat läge. På kursen går vii igenom hur man sätter upp en Kanban på portföljnivå och hur man prioriterar initiativ för att maximera den ekonomiska nyttan.

Kursen ger även insikt i hur man budgeterar värdeströmmar, sätter upp ekonomiska ramar och mäter hur framgångsrik portföljen är.

Vad är SAFe®?

Scaled Agile Framework (SAFe®) är ett ramverk som hjälper dig och ditt företag med utmaningarna i att utveckla och leverera programvara och system i större omfattning på kortast möjliga ledtid.

Med SAFe® kan du synkronisera och anpassa leveranser för flera agila team samtidigt och eftersom SAFe® är skalbart och konfigurerbart så tillåts varje organisation att anpassa arbetssättet till sina egna affärsbehov. SAFe® stödjer lösningar i mindre skala för mellan 50–125 utövare, såväl som komplexa system som kräver tusentals personer.

SAFe® beskriver de roller, ansvar, artefakter och aktiviteter som är nödvändiga för att genomföra uppskalad Lean-Agile utveckling.

SAFe® förklarat på 3 minuter.

Förbättrat systemutvecklingsresultat

SAFe® är ett beprövat arbetssätt som har utvecklats genom att tillämpas, förfinas och vidareutvecklas i syfte att utveckla komplexa system och programvara på ett Lean-Agile sätt. Ramverket bygger på tre primära kunskapskällor: agil utveckling, systemtänkande och Lean produktutveckling.

SAFe® hjälper dig att svara på följande typer av frågor:

• Hur får vi företaget att nå sina och tekniska och affärsmässiga mål?
• Hur förbättrar vi vårt ekonomiska resultat genom att fatta bättre beslut?
• Hur levererar vi nytt värde som ger resten av verksamheten möjlighet att planera och genomföra?
• Hur förbättrar vi kvalitén på våra lösningar och får nöjdare kunder?
• Hur ska vi arbeta agilt hela vägen från teamet till program- och affärsenheten, och över hela företaget, för att få bättre resultat?
• Hur organiserar vi människor runt värdeströmmar så att våra program levererar effektivt och undviker förseningar i den byråkrati som traditionellt finns i en hierarkisk struktur?
• Hur hanterar och minimerar vi beroenden mellan team, program och värdeflöden?
• Hur skapar vi en miljö som främjar samarbete, innovation och förbättring?
• Hur kan vi motivera de personer som utför arbetet?
• Vad kan vi göra för förändringar för att tolerera misslyckanden och belöna risktaganden samt ge kontinuerligt lärande?
• Hur kan vi hjälpa våra team till ständig förbättring?
• Hur vet vi vad våra agila team gör och hur mäter vi det arbete som utförs?

Genom att implementera SAFe® som ramverk och tillämpa dess uppsättningar av värderingar, principer och praxis så kan du ta itu med dessa frågor och få stora fördelar så väl individuellt, i teamen samt för ditt företag.

Vad kommer jag att lära mig?

Ämnen som omfattas i kursen:

 • Introduktion till Lean Portfolio Management (LPM)
 • Upprättande av strategi och investeringsfinansiering
 • Tillämpa Agile Portfolio Operations
 • Tillämpa Lean Governance
 • Implementering av LPM-funktionen

Du kommer efter kursen att kunna:

 • Beskriva Lean Portfolio Management (LPM)
 • Koppla investeringsportföljen till företagets strategi
 • Implementera Lean Budgeting och Guardrails
 • Upprätta ett flöde i portföljen med Kanban (Portfolio Kanban)
 • Stödja effektivt genomförande med ett Lean-Agilt PMO och Communities of Practices
 • Koordinera värdeströmmar
 • Mäta hur framgångsrik Lean Portofilio Management-funktionen är
 • Skapa en plan för implementering av Lean Portfolio Management

Träffa din kursledare

Jesper Gunnarson

Kursledare & Konsult

Jesper har en gedigen bakgrund inom IT- och verksamhetsutveckling och ett stort intresse för moderna agila arbetssätt. De senaste åren har Jesper i sin konsultroll bland annat arbetat med Volvo Cars för att införa SAFe i en av deras organisationer. Som lärare och coach är Jesper pedagogisk och engagerande och strävar alltid efter att ge dig som deltagare både teoretisk förståelse och praktiskt tillämpar kunskap.

Kursledare

Daniel Bjarsch

Kursledare & Konsult

Med sin stora erfarenhet inom arkitektur samt agila metoder och processer kan han sätta in saker i ett större sammanhang och belysa kursinnehållet ur en mer praktisk synvinkel. Daniel har en djup kunskap inom flera områden, han är teoretiskt kunnig och bra på att omsätta det teoretiska till det praktiska. Daniel är en väldigt uppskattad och engagerad kursledare som på ett tydligt sätt förklarar och inspirerar inom ämnet.

Kursledare

Anmäl dig

Så här funkar det

Välj ett datum och antal deltagare. I kassan kan du betala med kort eller faktura.

Har du en rabattkod? I så fall anger du den i kundvagnen (första steget)..

Inga tillgängliga datum
Kontakta oss för information om nästa kursstart.