article

TOGAF — Traditionen möter den agila digitala omvandlingen

Av Andreas Bengtsson

TOGAF, det välrenommerade ramverket för företagsarkitektur, har fått nytt liv i sin senaste upplaga, TOGAF® Standard, 10th Edition, som svar på det växande behovet av strukturerad dokumentation, metoder och ramverk inom företagsarkitektur.
Denna uppdatering och produkt från The Open Group, integrerar sömlöst digital transformation, agila metoder och företagsarkitektur och visar en väg framåt för de som är engagerade i arkitekturområdet. Med bidrag från hundratals praktiserande inom företagsarkitektur erbjuder denna upplaga en fördjupning i samarbetsinsikter och branschens bästa praxis. Den introducerar betydande förändringar syftande till att förbättra tillgänglighet, tydlighet och anpassningsbarhet för att möta de varierande behoven hos organisationer och industrier. Bland dessa förbättringar finns en omstrukturerad dokumentationsansats, ett enhetligt ordförråd, flexibla riktlinjer anpassade för olika affärsscenarier, ett fokus på digital transformation och agilt stöd samt en ökad inriktning på cybersäkerhet. Dessutom understryker de nya certifieringarna ett åtagande om kontinuerligt lärande och anpassningsbarhet. För både nykomlingar och de som är bekanta med TOGAF 9 lovar den uppdaterade versionen en omfattande inlärningsväg, inklusive interaktiva scenarier för praktisk tillämpning, och föreslår en brokurs för en smidig övergång till de senaste ramverksframstegen.


TOGAF får nu ett nytt intresse eftersom behovet av en hälsosam mängd dokumentation, metod och struktur blir mer uppenbart i spåren av svag dokumentation och bristfälliga modeller. TOGAF® Standard, 10th Edition, är en omfattande guide för företagsarkitektur. Den hjälper dig att designa, planera, implementera och styra din digitala transformationsresa. Med TOGAF kan du anpassa din affärsstrategi, mål och vision med de senaste teknologierna, standarderna och bästa praxis.

TOGAF är ett flexibelt och anpassningsbart tillvägagångssätt som du kan skräddarsy efter dina specifika behov och utmaningar. Det är en levande standard som utvecklas tillsammans med gemenskapen för företagsarkitektur. TOGAF® Standard, 10th Edition, återspeglar insikter, feedback och innovationer från hundratals praktiker, experter och ledare världen över.

TOGAF är ett praktiskt verktyg som har visat sig fungera och leverera resultat. TOGAF har framgångsrikt tillämpats av tusentals organisationer över olika sektorer och regioner, vilket hjälpt dem att förbättra sin prestanda, effektivitet, smidighet och konkurrenskraft. TOGAF kan hjälpa dig att transformera din organisation och skapa värde för dina intressenter.

Den nyligen uppdaterade versionen, TOGAF® Standard, 10th Edition, en standard från The Open Group, anger riktningen att ta genom att detaljerat beskriva hur digital transformation, agila metoder och företagsarkitektur sammanflätas. Om du är intresserad av företagsarkitektur och ännu inte har tittat på TOGAF, är nu rätt tid att slutligen fördjupa sig i de samarbetsinsikter och branschens bästa praxis som bidragits av hundratals praktiserande inom företagsarkitektur.

Som svar på den växande betydelsen av cybersäkerhet, inkorporerar TOGAF® Standard, 10th Edition ett mer heltäckande tillvägagångssätt till säkerhetsarkitektur.

Några av förändringarna i ramverket är följande: Dokumentationsstrukturen är numera uppdelad i flera dokument, vilket gör den mer tillgänglig för praktiker och organisationer. Ramverket betonar nu tydlighet, enhetligt ordförråd och användarvänlighet, vilket möjliggör större effektivitet. Ramverket erkänner de olika behoven hos olika organisationer och industrier, och tillhandahåller anpassningsbara riktlinjer som enkelt kan skräddarsys för specifika sammanhang. Denna flexibilitet möjliggör för arkitekter att tillämpa TOGAF mer sömlöst på en mängd olika projekt och affärsscenarier. Den nya versionen belyser hur företagsarkitektur vägleder effektiva digitala transformationer och hur man stödjer agila arbetssätt. Som svar på den växande betydelsen av cybersäkerhet, inkorporerar den nya versionen ett mer heltäckande tillvägagångssätt till säkerhetsarkitektur. Ramverket tillhandahåller riktlinjer för att integrera robusta säkerhetsåtgärder i den övergripande arkitektoniska designen och adresserar de ökande bekymren relaterade till dataskydd och integritet. Om du lyckas med certifieringen, sportar TOGAF nu certifieringsmärken utan version, så du kan förvärva "TOGAF Enterprise Architecture Practitioner" istället för det tidigare "TOGAF 9 Certified". Den uppdaterade kursen som vi på Biner erbjuder är ackrediterad av The Open Group och inkluderar, förutom e-lärandedelen för grundutbildning, nu även element av interaktiva scenarier där diskussioner om de bästa åtgärderna för en arkitekturpraktiker skulle vara i den praktiska klassrumsdelen. Detta kommer att stödja din inlärningsväg och minne i hög grad. Om du redan har kunskap om TOGAF 9, håll utkik efter en brokurs som får dig uppdaterad med ramverkets uppdateringar.

Skulle du vilja börja om på nytt kan du kolla in vår kurslänk nedan för grund- och praktikerutbildningen.
Där hittar du även de andra kurserna som vi erbjuder som en del av Biner Academy.
På Biner erbjuder vi konsulttjänster och utbildning inom flera aspekter av affärs- och informationsteknologiinteraktioner.

https://www.biner.se/kurser/togaf-training-foundation-certified-blended

https://www.biner.se/en/courses/togaf-training-foundation-practitioner-blended

https://www.credly.com/org/the-open-group/badge/the-open-group-certified-togaf-enterprise-architecture-practitioner