article

Vilken SAFe® kurs ska jag gå?

På Biner erbjuder vi SAFe-kurser som alla är väldigt värdefulla för dig som skall börja arbeta, eller redan arbetar, med SAFe.

Om du känner dig förvirrad kring vilken kurs som passar just dig så har du kommit rätt. I den här artikeln reder vi ut vilken av Biners SAFe-kurser som riktar sig till vilken målgrupp.


Generellt för alla kurser är att de innehåller en del som förklarar SAFe som ramverk och varför man ska använda det. Därtill innehåller alla kurser en del om SAFes agila värderingar och principer. Alla kurser bygger på ett aktivt lärande vilket är ett kraftfullt sätt för inlärning och innebär att teori blandas med praktik i kursens olika typer övningar. De praktiska övningarna är riktade mot den typ av roll som kursen riktar sig emot.  

Leading SAFe® #

Denna kurs ger en mycket bra överblick över hela ramverket. Kursen är perfekt för dig som vill lära dig och förstå vad SAFe är och hur det tillämpas i praktiken. Kursen är en utmärkt instegskurs till SAFe då de flesta områden tas upp och det är vanligt att ledare och chefer i en organisation som står inför ett införande av SAFe går denna kurs. I denna kurs finns även en simulering av en så kallad Program Increment (PI) Planning som är ett nyckelevent i SAFe.

För dig som:

 • Vill lära dig och förstå grunderna SAFe
 • Vill öva på och få en praktisk förståelse för hur ett PI-Planning event går till

SAFe® Product Owner / Product Manager #

I den här kursen går vi noga igenom hur du i rollen som Product Owner och Product Manager bidrar och levererar värde i en agil organisation. Du får lära dig ett beprövat arbetssätt att utföra de aktiviteter och hantera de verktyg som du behöver för att hantera backloggar och driva agila program.

För dig som:

 • Vill anta ett Lean-Agilt arbetssätt i rollen som Product Owner och Product Manager
 • Vill lära dig att skriva Epics och bryta ner dem till Features och User Stories.
 • Vill få en djup förståelse för Agila Release Tåg (ART) och hur de skapar värde
 • Vill lära dig hur man arbetar i kontinuerliga leveranser och anammar DevOps-kulturen

SAFe® for Teams #

Denna kurs är framförallt avsedd för teammedlemmar som till exempel utvecklare men även för Scrum Masters och Product Owners. Kursen är extra lämplig i de fall där man har ett eller flera team som ska arbeta som team i SAFe, men kursen går naturligtvis att gå ändå. I denna kurs tränar du på alla teamevents som finns i SAFe inklusive nyckeleventet PI Planning - där en stor simulering genomförs.

För dig som:

 • Är en av flera teammedlemmar som ska arbeta som ett team i SAFe
 • Vill öva praktiskt på alla teamevents i SAFe, inklusive nyckeleventet PI Planning
 • Vill säkerställa att ert team arbetar effektivt och smidigt tillsammans. Då är denna kurs mycket lämplig som företagskurs

SAFe® for Architects

Den här kursen hjälper arkitekter att förstå hur man kan medverka till beständiga värdeflöden i sin organisation. Vi går igenom hur arkitektens roll i SAFe samverkar med andra parter, intressenter och kunder.

Kursen är lämplig för dig som vill lära dig mer om rollen som system-, lösnings- och enterprisearkitekt i ett Lean-Agilt företag. Här får du en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde samt hur du som arkitekt kan bidra till att skapa ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

Deltagare i den här kursen bör vara bekanta med de agila principerna och praxis och bör även ha deltagit i minst en SAFe-kurs innan.

För dig som:

 • Är arkitekt och arbetar, eller kommer att arbeta, i ett Lean-Agilt företag
 • Vill lära dig hur du medverkar i beständiga värdeflöden

Bra att veta #

Alla kurser är 2-3 dagar och efter kursen har du möjlighet att erhålla certifiering efter att ha genomfört ett test med godkänt resultat. Detta test ska göras inom 30 dagar från avslutad kurs.

Kurserna hålls av Biners certifierade SAFe Program Consultants, som alla har omfattande erfarenhet av att coacha, utbilda samt praktiskt arbeta med SAFe och DevOps i organisationer som strävar emot att bli mer agila.

Kurser inom agila arbetssätt

7 Sep

Virtuellt klassrum Online

Nu erbjuder vi Leading SAFe® 5.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Leading SAFe® 5.0

Agila arbetssätt, DevOps Längd: 2 dagar
7 Sep

Göteborg Klassrumskurs

Få förståelse för det Lean-Agila förhållningssättet och varför det är så effektivt i dagens snabbrörliga marknad och lär dig vad det innebär att leda en Lean-Agile transformation.

Leading SAFe® 5.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar
24 Sep

Göteborg Klassrumskurs

Lär dig att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar.

SAFe® DevOps

Agila arbetssätt, DevOps Längd: 2 dagar
3 Nov

Göteborg Klassrumskurs

Få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

SAFe® for Architects

Arkitektur, Agila arbetssätt Längd: 3 dagar
20 Okt

Göteborg Klassrumskurs

Bli en högpresterande teammedlem i ett Agile Release Train (ART) och lär dig hur du samarbetar effektivt med andra team.

SAFe® for Teams

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar
24 Nov

Göteborg Klassrumskurs

I denna 3-dagars kurs kommer du som deltagare att få ta del av och lära dig de praktiska verktyg och tekniker som är nödvändiga för att implementera Lean Portfolio Management för a...

SAFe® Lean Portfolio Management

Agila arbetssätt Längd: 3 dagar

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi SAFe® Product Owner / Product Manager 5.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

SAFe® Product Owner / Product Manager 5.0

Agila arbetssätt Kommer snart
17 Sep

Göteborg Klassrumskurs

Lär dig ett beprövat arbetssätt att utföra de aktiviteter och hantera de verktyg som du behöver för att hantera backloggar och driva agila program.

SAFe® Product Owner / Product Manager 5.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar
16 Sep

Göteborg Klassrumskurs

Lär dig hur bland annat hur du tillämpar DevOps principer i en verklig situation och hur du skapar bättre flöde i dina team.

The Phoenix Project - A DevOps business simulation

Agila arbetssätt, DevOps Längd: 2 dagar