article

Vilken SAFe® kurs ska jag gå?

På Biner erbjuder vi SAFe-kurser som alla är väldigt värdefulla för dig som skall börja arbeta, eller redan arbetar, med SAFe.

Om du känner dig förvirrad kring vilken kurs som passar just dig så har du kommit rätt. I den här artikeln reder vi ut vilken av Biners SAFe-kurser som riktar sig till vilken målgrupp.


Generellt för alla kurser är att de innehåller en del som förklarar SAFe som ramverk och varför man ska använda det. Därtill innehåller alla kurser en del om SAFes agila värderingar och principer. Alla kurser bygger på ett aktivt lärande vilket är ett kraftfullt sätt för inlärning och innebär att teori blandas med praktik i kursens olika typer övningar. De praktiska övningarna är riktade mot den typ av roll som kursen riktar sig emot.  

Leading SAFe® #

Denna kurs ger en mycket bra överblick över hela ramverket. Kursen är perfekt för dig som vill lära dig och förstå vad SAFe är och hur det tillämpas i praktiken. Kursen är en utmärkt instegskurs till SAFe då de flesta områden tas upp och det är vanligt att ledare och chefer i en organisation som står inför ett införande av SAFe går denna kurs. I denna kurs finns även en simulering av en så kallad Program Increment (PI) Planning som är ett nyckelevent i SAFe.

För dig som:

 • Vill lära dig och förstå grunderna SAFe
 • Vill öva på och få en praktisk förståelse för hur ett PI-Planning event går till

SAFe® Product Owner / Product Manager #

I den här kursen går vi noga igenom hur du i rollen som Product Owner och Product Manager bidrar och levererar värde i en agil organisation. Du får lära dig ett beprövat arbetssätt att utföra de aktiviteter och hantera de verktyg som du behöver för att hantera backloggar och driva agila program.

För dig som:

 • Vill anta ett Lean-Agilt arbetssätt i rollen som Product Owner och Product Manager
 • Vill lära dig att skriva Epics och bryta ner dem till Features och User Stories.
 • Vill få en djup förståelse för Agila Release Tåg (ART) och hur de skapar värde
 • Vill lära dig hur man arbetar i kontinuerliga leveranser och anammar DevOps-kulturen

SAFe® Scrum Master #

I den här kursen får du en djup förståelse för rollen som Scrum Master i en SAFe-organisation. Till skillnad från en traditionell Scrum Master-utbildning som fokuserar på grundläggande teamnivå, så fokuserar SAFe Scrum Master-kursen på att utforska rollen som Scrum Master i sammanhang som fungerar i hela organisationen. Kursen lär dig även hur du förbereder dig för att framgångsrikt planera och genomföra Programinkrementplanering (PI Planning) som är ett nyckelevent för en organisation som implementerat SAFe.

För dig som:

 • Har lite kännedom om agila begrepp och principer samt utvecklingsprocesser för programvara och hårdvara
 • Vill stötta ständiga förbättringar och ett effektivt genomförande av programinkrement
 • Vill coacha agila team för att uppnå maximala resultat

SAFe® for Teams #

Denna kurs är framförallt avsedd för teammedlemmar som till exempel utvecklare men även för Scrum Masters och Product Owners. Kursen är extra lämplig i de fall där man har ett eller flera team som ska arbeta som team i SAFe, men kursen går naturligtvis att gå ändå. I denna kurs tränar du på alla teamevents som finns i SAFe inklusive nyckeleventet PI Planning - där en stor simulering genomförs.

För dig som:

 • Är en av flera teammedlemmar som ska arbeta som ett team i SAFe
 • Vill öva praktiskt på alla teamevents i SAFe, inklusive nyckeleventet PI Planning
 • Vill säkerställa att ert team arbetar effektivt och smidigt tillsammans. Då är denna kurs mycket lämplig som företagskurs

SAFe® for Architects

Den här kursen hjälper arkitekter att förstå hur man kan medverka till beständiga värdeflöden i sin organisation. Vi går igenom hur arkitektens roll i SAFe samverkar med andra parter, intressenter och kunder.

Kursen är lämplig för dig som vill lära dig mer om rollen som system-, lösnings- och enterprisearkitekt i ett Lean-Agilt företag. Här får du en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde samt hur du som arkitekt kan bidra till att skapa ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

Deltagare i den här kursen bör vara bekanta med de agila principerna och praxis och bör även ha deltagit i minst en SAFe-kurs innan.

För dig som:

 • Är arkitekt och arbetar, eller kommer att arbeta, i ett Lean-Agilt företag
 • Vill lära dig hur du medverkar i beständiga värdeflöden

SAFe® DevOps #

I den här kursen går vi igenom vad DevOps är och hur man kan applicera CALMR metoden på DevOps. På kursen görs även en mapping av den så kallade Continuous Delivery Pipeline där vi går igenom Continuous Exploration, Continuous Integration, Continuous Deploy och Release on Demand i detalj.

Deltagare i den här kursen bör vara bekanta hur sin befintligas organisations leveransmodell och infrastruktur ser ut nu för att kunna förstå hur den kan förbättras.

För dig som:

 • Vill börja arbeta med DevOps
 • Vill förbättra och korta ledtiderna från idé till färdig funktion
 • Vill få en djupare förståelse kring vikten av automation
 • Vill lära dig hur man arbetar i kontinuerliga leveranser som anammar DevOps-kulturen

SAFe® Lean Portfolio Management #

I den här kursen går vi igenom vad Lean Portfolio Management är vilka ingående delar den funktionen bryter ner i. Vi går igenom hur Portföljens kan kopplas ihop med organisations strategi och hur en Portfölj Vision kan skapas och utvecklas över tid. I kursen går vi även igenom hur värdeströmmar kan koordineras och hur man arbetar med Lean Budgeting.

Flera delar av kursen genomförs i Workshop format. Dessa delar går att genomföra med ett fiktivt företag men deltagarna kan även använda sin egen organisation som underlag för dessa delar. De deltagare som önskar göra det bör vara bekanta med sin organisations strategi och värdeströmmar.

För dig som:

 • Vill ha praktiska verktyg för att bygga upp en LPM funktion
 • Vill veta mer om Strategy and Funding, Agile Portfolio Operations och Lena Govenance
 • Vill arbeta både med nuvarande såväl som framtida status på en Portfölj
 • Vill lära dig hur man mäter en Portfölj


#

Bra att veta #

Alla kurser är 2-3 dagar och efter kursen har du möjlighet att erhålla certifiering efter att ha genomfört ett test med godkänt resultat. Detta test ska göras inom 30 dagar från avslutad kurs.

Kurserna hålls av Biners certifierade SAFe Program Consultants, som alla har omfattande erfarenhet av att coacha, utbilda samt praktiskt arbeta med SAFe och DevOps i organisationer som strävar emot att bli mer agila.

Du kan enkelt välja om du vill gå kursen i klassrum eller online och kan på så sätt gå kursen var du än befinner dig!

Kurser inom agila arbetssätt