video

Webinar - Scaled Agile i verkligheten

Den 26 mars 2020 höll vi ett mycket uppskattat webinar om hur det egentligen fungerar att implementera ett Scaled Agile arbetssätt i verkligheten.

Jesper Gunnarson, Agile Coach på Biner och Lars-Gunnar Klason, Release Train Engineer (RTE) på Toyota Material Handling, berättade om sina erfarenheter och hur de arbetar tillsammans för att genom en agil transformation öka förändringsmognaden på Toyota.


Hur fungerar det egentligen att implementera ett Scaled Agile arbetssätt i verkligheten? Jesper Gunnarson, Agile Coach på Biner och Lars-Gunnar Klason, Release Train Engineer (RTE) på Toyota Material Handling, berättade om sina erfarenheter och hur de arbetar tillsammans för att genom en agil transformation öka förändringsmognaden på Toyota.

Jesper Gunnarson är en uppskattad kursledare och konsult på Biner med en gedigen bakgrund inom IT- och verksamhetsutveckling och ett stort intresse för moderna agila arbetssätt. De senaste åren har Jesper i sin konsultroll bland annat arbetat med Volvo Cars för att införa SAFe i en av deras organisationer. Idag har han sitt uppdrag som Agile Coach på Toyota.

Lars-Gunnar är en omtyckt programledare med en fascination för IoT. Som programledare för Toyota Material Handling Logistics Solution har Lars-Gunnar stor erfarenhet av produktutveckling och verksamhetsutveckling. De senaste åren har Lars-Gunnar arbetat som RTE (Release Train Engineer) och varit med om implementeringen av två SAFe-tåg. Just nu är Lars-Gunnar i slutfasen av en migreringsresa där vi har flyttat vår teknologi från en monolit till en modern arkitektur med mikrotjänster.

Take-aways:
- ART DS Setup och Team
- Lösningen: I_Site
- Erfarenheter från SAFe Implementationen
- PI Planning
- Distribuerat team
- Vad har varit lätt och vad har varit utmanande
- Vilka kommande förbättringar är inplanerade

Riktigt bra innehåll och formatet i digital form fungerade riktigt bra. Kul med Q&A på slutet. Snyggt jobbat med Azure DevOps tog med många bra ideer!