video

Webinar - Visualisera vägen framåt med hjälp av TOGAF

Ladda ner whitepaper

Med arkitektur kan du beskriva och synliggöra en organisation och dess olika system, process- och informationsflöden. Både ur ett nulägesperspektiv och hur det borde fungera i framtiden.

Du kan genom att definiera mål, strategier och strukturer ur ett övergripande perspektiv säkerställa att alla delar av organisationen strävar åt samma håll. Samtidigt skapar du ett kraftfullt verktyg för att öka er förändringskapacitet.

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) är ett ramverk och en metod för att skapa, underhålla och tillämpa Enterprise Architecture (EA). TOGAF® är en industristandard som är tillgänglig kostnadsfritt för alla organisationer som önskar utveckla och arbeta med EA. Den har byggts upp under ett antal år genom ett öppet deltagande och samarbete mellan framstående enterprisearkitekter.

Biner har hållit TOGAF-utildningar sedan 2009 och är mycket erfarna inom området. I detta webinar berättar vi om varför arkitektur är relevant även i dagens agila värld, om våra erfarenheter av ramverket TOGAF och de kurser vi håller i det. Vi pratar bland annat om:

• Vad är arkitektur?

• Varför är arkitektur relevant även i dagens agila värld?

• Kort om Arkitekturens vyer, intressenter och byggstenar

• Faser i ADM

• Vilka certifieringar och nivåer erbjuds?

• TOGAF 9.2 – nu helt online

Lars Lundgren
Grundare

Här kan du ladda ner presentationen från webinaret