E-learning Introduktion till BABOK v3

4 995,00 kr
ex. moms
Längd
6 månader
Studera i din egen takt
Språk
Engelska
Support på svenska och engelska

Ingår alltid

 • Flexibelt lärande i din egen takt
 • Lär dig från erfarna proffs
 • Support från duktiga kursledare
 • Rikt läromaterial

Denna e-learningkurs ger dig en introduktion till ämnet Business Analysis och guidar dig genom BABOK® Guide för att bli bekant med innehållet. Den kommer också att göra dig bättre förbered för vår tredagars praktiska kurs Business Analysis in Practice.

Om du tänker ta någon av IIBA-certifieringarna så kan denna e-learning användas som referens- och interaktivt lärande medan du studerar, och listar även stegen du behöver ta för att vara berättigad till de olika certifieringsnivåerna.

Leverera affärsvärde och skapa bättre affärsresultat

IIBA’s Business Analysis Body of Knowledge, även känd som BABOK® Guide, är en globalt erkänd standard för verksamhetsanalys, som beskriver vanligt accepterade metoder och tekniker som används av Business Analysts runt om i världen.

Du lär dig allt om vilka färdigheter och kunskaper som du behöver och vilka underliggande kompetenser som kommer att göra dig riktigt bra på ditt jobb.

BABOK® ger dig väsentlig riktning och ett stöd för utövare inom områden som agile, business intelligence, informationsteknik, affärsarkitektur och affärsprocesshantering.

Fem perspektiv

Perspektiv används inom Business Analysis för att skapa fokus på uppgifter och tekniker som är specifika för sammanhanget, och kan involvera ett eller flera perspektiv.

De fem perspektiv som behandlas i BABOK® Guide och som representerar huvuddelen av arbetet som BA´s gör är:

 • Agile
 • Business Intelligence
 • Information Technology
 • Business Architecture
 • Business Process Management

Vad kommer jag att lära mig?

Kursen innehåller totalt 12 olika moduler. De första fem beskriver de olika koncepten i BABOK och det du behöver veta inför en certifiering:

1. Introduktion

Här beskriver vi kursens uppbyggnad och innehåll samt hur du navigerar i verktyget.

2. Business Analysis Key Concepts

Här fokuserar vi på huvudkoncepten inom Business Analysis, enligt kapitel två i BABOK Guide. Dessa huvudkoncept är följande:

 • Business Analysis Core Concept Model™ (BACCM™)
 • Requirements and Designs Concept
 • Key Terms
 • Requirements Classification Schema
 • Stakeholders

Dessa beskriver viktiga nyckelbegrepp som ligger till grund för praktiserandet av business analysis och som kommer att hjälpa dig förstå övriga innehållet i BABOK guide.

3. BABOK® Knowledge Areas

Här beskrivs BABOK Guides sex olika Business Analysis Knowledge Areas:

 • Business Analysis Planning and Monitoring
 • Elicitation and Collaboration
 • Requirements Life Cycle Management
 • Strategy Analysis
 • Requirements Analysis and Design Definition
 • Solution Evaluation

Dessa kunskapsområden beskriver vad en business analyst behöver förstå och vilka uppgifter en business analyst kan behöva utföra. En del i denna modul är interaktiv, så du skall kunna navigera runt och fördjupa dig i detaljer i den ordning som passar dig.

4. Underlying Competences, Techniques and Perspectives

I denna modul beskrivs de kompetenser, olika tekniker och perspektiv som ligger till grund för de olika Knowledge Areas som beskrivs i BABOK.

5. Certification Program

Här förklarar vi hur du går tillväga för att certifiera dig samt hur du kan förbereda dig inför de vanligaste certifieringarna.

Resterande del består av 6 olika quiz-moduler samt ett simulerat test, för att öva och testa dig själv.

IIBA® har bestämt sig för att inte publicera procentandelen av korrekta svar som du måste uppnå för att klara testet, men vår erfarenhet säger att 80% korrekta svar är tillräckligt.

I quiz-modulerna presenteras blandade frågor från de olika kunskapsområdena i BABOK. För att hjälpa till med ditt lärande får du omedelbar feedback om en fråga besvaras felaktigt och du får en hänvisning till var du hittar det korrekta svaret i BABOK.

Det simulerade certifieringsprovet består av 130 slumpmässigt utvalda frågor som representerar alla BA-domäner enligt IIBA-certifieringsplanen. Du har 3 timmar på dig att slutföra testet. Detta test hjälper dig att utvärdera din förmåga att klara IIBA®-testet. Testet kan göras en obegränsad mängd gånger tills du känner dig beredd att ta det verkliga IIBA®-certifieringsprovet.

Träffa din kursledare

Mixon Stenhamn

Kursledare & Konsult

Mixon har 26 års erfarenhet som utvecklare, testare, verksamhetsanalytiker, projektledare, managementkonsult, IT-chef, VD, coach och utbildare både inom den offentliga och privata sektorn. Han har en stark akademisk bakgrund i systemvetenskap, informatik och ekonomi samt certifieringar som bas. Både utbildning och erfarenhet har inhämtats i Sverige såväl som utomlands. All denna samlade erfarenhet och kunskap delar han entusiastiskt med sig av under kurserna och knyter på så sätt teorin mot praktiska exempel från verkligheten. Han brinner för att ge kursdeltagare många aha-upplevelser och insikter som berikar inte bara deltagarna utan även senare verksamheterna deltagarna verkar i.

Kursledare

Redo att sätta igång?

Pris

Introduktion till BABOK v3

4 995,00 kr ex. moms