Online SAFe® for Architects 6.0

fr. 25 495 SEK
exkl. moms

Datum och platser

Certifiering
Certified SAFe® Architect
Språk
Svenska

Kursdatum

Lokal

Online

Förbättra samarbetet och anpassningen till ett SAFe Lean-Agilt företag genom att bli SAFe 6.0 arkitekt! Få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

SAFe for Architects förbereder system-, lösnings- och enterprisearkitekter att aktivt delta i organisationen som effektiva förändringsledare som tillsammans levererar arkitekturlösningar. Under den här 4-dagars onlinekursen kommer du att utforska rollen, ansvarsområdena och tankesättet hos en agil arkitekt. Du kommer även att lära dig hur du utformar arkitekturen utifrån verksamhetsnytta och skapar kontinuerliga flöden i storskaliga systemlösningar, samtidigt som du stöder ramverket SAFe.

Vad är SAFe®?

Scaled Agile Framework (SAFe) är ett ramverk som hjälper dig och ditt företag med utmaningarna i att utveckla och leverera programvara och system i större omfattning på kortast möjliga ledtid.

Du kan synkronisera och anpassa leveranser för flera agila team samtidigt. Tack vare att SAFe är skalbart och konfigurerbart tillåts varje organisation att anpassa arbetssättet till sina egna affärsbehov.

SAFe stödjer lösningar i mindre skala för mellan 50-125 utövare, såväl som komplexa system som kräver tusentals personer.

SAFe beskriver de roller, ansvar, artefakter och aktiviteter som är nödvändiga för att genomföra uppskalad Lean-Agile utveckling.

Mer information hittar du här: What is SAFe?

Förbättrat systemutvecklingsresultat ​

SAFe är ett beprövat arbetssätt som har utvecklats genom att det tillämpas, förfinas och vidareutvecklas i syfte att utveckla komplexa system och programvara på ett Lean-Agile sätt. Ramverket bygger på tre primära kunskapskällor: agil utveckling, systemtänkande och Lean produktutveckling.

SAFe hjälper dig att svara på följande typer av frågor:

 • Hur får vi företaget att nå sina tekniska och affärsmässiga mål?
 • Hur förbättrar vi vårt ekonomiska resultat genom att fatta bättre beslut?
 • Hur levererar vi nytt värde som ger resten av verksamheten bättre förmåga att planera och genomföra?
 • Hur förbättrar vi kvalitén på våra lösningar och får nöjdare kunder?
 • Hur ska vi arbeta agilt hela vägen från teamet till program- och affärsenheten, och över hela företaget, för att få bättre resultat?
 • Hur organiserar vi människor runt värdeströmmar så att våra program levererar effektivt och undviker förseningar i den byråkrati som traditionellt finns i en hierarkisk struktur?
 • Hur hanterar och minimerar vi beroenden mellan team, program och värdeflöden?
 • Hur skapar vi en miljö som främjar samarbete, innovation och förbättring?
 • Hur kan vi motivera de personer som är involverade i att utföra arbetet?
 • Vad kan vi göra för förändringar för att tolerera misslyckanden, belöna risktaganden och sträva efter att ge kontinuerligt lärande?
 • Hur kan vi hjälpa våra team till ständig förbättring?
 • Hur vet vi vad våra agila team gör och hur mäter vi det arbete som utförs?

Genom att implementera SAFe som ramverk och tillämpa dess värderingar, principer och praxis så kan du ta itu med dessa frågor och få stora fördelar så väl individuellt, i teamen samt för ditt företag.

Vad kommer jag att lära mig?

Under kursen kommer du att utforska rollen, ansvarsområdena och tankesättet hos en agil arkitekt. Du kommer även att lära dig hur du anpassar arkitekturen efter affärsvärdet och driver ett kontinuerligt flöde till storskaliga system, samtidigt som du stöder ramverket SAFe.

Ämnen som omfattas i kursen

 • Exempel på Lean-Agile arkitektur
 • Arkitektur för DevOps och Release on Demand
 • Anpassa arkitekturen efter affärsvärdet
 • Utveckla Solution Vision, Solution Intent och Road Maps
 • Förbereda arkitekturen för Program Increment (PI) Planning
 • Koordinera arkitektur genom PI Planning
 • Stöd för kontinuerlig leverans under PI-execution
 • Stödja nya Strategic Themes och värdeflöden
 • Ledarskap som arkitekt under en Lean-Agile transformation

Du kommer efter kursen att kunna:

 • Arkitektur enligt SAFes principer
 • Anpassa arkitekturen efter affärsvärde
 • Utveckla och kommunicera arkitekturens vision och avsikt
 • Planera och ta fram en Architectural runway för att möjliggöra framgångsrika leveranser
 • Arkitektur för kontinuerlig leverans och Release on Demand
 • Leda och coacha arkitekter och teammedlemmar under Program Increment (PI) Planering och genomförande
 • Leda Lean-Agile transformation

SAFe är ett registrerat varumärke som tillhör Scaled Agile, Inc. Användningen av SAFe-logotypen sker med tillstånd och i enlighet med Scaled Agile, Inc:s varumärkesriktlinjer.

Träffa din kursledare

Daniel Bjarsch

Kursledare & Konsult

Med sin stora erfarenhet inom arkitektur samt agila metoder och processer kan han sätta in saker i ett större sammanhang och belysa kursinnehållet ur en mer praktisk synvinkel. Daniel har en djup kunskap inom flera områden, han är teoretiskt kunnig och bra på att omsätta det teoretiska till det praktiska. Daniel är en väldigt uppskattad och engagerad kursledare som på ett tydligt sätt förklarar och inspirerar inom ämnet.

Kursledare

Anmäl dig

SAFe® for Architects 6.0
fr. 25 495 SEK exkl. moms

Så här funkar det

Välj ett datum och antal deltagare. I kassan kan du betala med kort eller faktura.

Har du en rabattkod? I så fall anger du den i kundvagnen (första steget)..

Virtuellt klassrum
10
dec.
3 dagar
Virtuellt klassrum
10 dec. 2024 – 12 dec. 2024
09:00 – 17:00
Kursledare: Daniel Bjarsch
25 495 SEK
20 platser kvar