Företagskurs SAFe® Lean Portfolio Management 6.0 - VGR

Certifiering
Certified SAFe® Lean Portfolio Manager
Längd
2 dagar klassrum + 1 dag workshop

Kursdatum

Inga tillgängliga datum

Förmågan att snabbt och effektivt kunna implementera nya strategiska initiativ är kritisk för moderna organisationer och en nyckelkomponent för Value Stream Management i SAFe-ramverket. Lean Portfolio Management är verktyget för samarbete över organisationsgränserna, fokus på värdeskapande och att snabbt kunna ställa om till vad kunderna efterfrågar.

Lean Portfolio Management handlar om hur du styr och leder utvecklingsverksamheten i en modern flödesbaserad organisation. Utifrån gemensamma affärsmål kopplade till organisationens övergripande vision prioriterar och budgeterar ni tillsammans de viktigaste initiativen för att optimera affärsvärden med så korta ledtider som möjligt.

Kursen kombinerar en tvådagars traditionell utbildning i ramverkets alla tekniker och teoridelar. Tredje dagen är en heldags workshop där vi applicerar kunskaper och verktyg direkt på er egen organisation!. Resultatet blir en förarbetad implementationsplan för hur ni snabbt kan komma igång med Lean Portfolio Management i just din organisation!

Som deltagare får du ta få lära dig de praktiska verktyg och tekniker som är nödvändiga för att implementera Lean Portfolio Management. Vi går igenom hur man kan hantera strategiska beslut och investeringar, agil portföljhantering och lean-baserad förvaltning. Kursen ger även insikt i hur man budgeterar och finansierar värdeströmmar, sätter upp ekonomiska ramar och mäter hur framgångsrik portföljen är.

Vad är SAFe®?

Scaled Agile Framework (SAFe) är ett ramverk som hjälper dig och ditt företag med utmaningarna i att utveckla och leverera programvara och system i större omfattning på kortast möjliga ledtid.

Med SAFe kan du synkronisera och anpassa leveranser för flera agila team samtidigt och eftersom SAFe är skalbart och konfigurerbart så tillåts varje organisation att anpassa arbetssättet till sina egna affärsbehov. SAFe® stödjer lösningar i mindre skala för mellan 50–125 utövare, såväl som komplexa system som kräver tusentals personer.

SAFe beskriver de roller, ansvar, artefakter och aktiviteter som är nödvändiga för att genomföra uppskalad Lean-Agile utveckling.

SAFe® förklarat på 3 minuter.

Förbättrat systemutvecklingsresultat

SAFe är ett beprövat arbetssätt som har utvecklats genom att tillämpas, förfinas och vidareutvecklas i syfte att utveckla komplexa system och programvara på ett Lean-Agile sätt. Ramverket bygger på tre primära kunskapskällor: agil utveckling, systemtänkande och Lean produktutveckling.

SAFe hjälper dig att svara på följande typer av frågor:

• Hur får vi företaget att nå sina och tekniska och affärsmässiga mål?
• Hur förbättrar vi vårt ekonomiska resultat genom att fatta bättre beslut?
• Hur levererar vi nytt värde som ger resten av verksamheten möjlighet att planera och genomföra?
• Hur förbättrar vi kvalitén på våra lösningar och får nöjdare kunder?
• Hur ska vi arbeta agilt hela vägen från teamet till program- och affärsenheten, och över hela företaget, för att få bättre resultat?
• Hur organiserar vi människor runt värdeströmmar så att våra program levererar effektivt och undviker förseningar i den byråkrati som traditionellt finns i en hierarkisk struktur?
• Hur hanterar och minimerar vi beroenden mellan team, program och värdeflöden?
• Hur skapar vi en miljö som främjar samarbete, innovation och förbättring?
• Hur kan vi motivera de personer som utför arbetet?
• Vad kan vi göra för förändringar för att tolerera misslyckanden och belöna risktaganden samt ge kontinuerligt lärande?
• Hur kan vi hjälpa våra team till ständig förbättring?
• Hur vet vi vad våra agila team gör och hur mäter vi det arbete som utförs?

Genom att implementera SAFe som ramverk och tillämpa dess uppsättningar av värderingar, principer och praxis så kan du ta itu med dessa frågor och få stora fördelar så väl individuellt, i teamen samt för ditt företag.

Vad kommer jag att lära mig?

Ämnen som omfattas i kursen:

 • Introduktion till Lean Portfolio Management (LPM)
 • Upprättande av strategi och portföljvision
 • Hantering av stora initiativ
 • Budgetering, investering och finansiering
 • Flödesoptimering
 • Styrning och ledning
 • Hur LPM hänger ihop med övriga SAFe-ramverket och din organisation
 • Hur kommer man igång?


Du kommer efter kursen att kunna:

 • Beskriva Lean Portfolio Management (LPM)
 • Koppla investeringsportföljer till företagets strategi
 • Implementera Lean Budgeting och Guardrails
 • Optimera flöde med Portfolio Kanban
 • Koordinera värdeströmmar
 • Tillämpa Agile Portfolio Operations och Lean Governance
 • Implementera Lean-Agile PMO och Communities of Practices
 • Skapa en plan för implementering av Lean Portfolio Management i just din organisation
 • Mäta hur framgångsrik din portfölj är
 • Och mycket mer!

SAFe är ett registrerat varumärke som tillhör Scaled Agile, Inc. Användningen av SAFe-logotypen sker med tillstånd och i enlighet med Scaled Agile, Inc:s varumärkesriktlinjer.

Träffa din kursledare

Daniel Bjarsch

Kursledare & Konsult

Med sin stora erfarenhet inom arkitektur samt agila metoder och processer kan han sätta in saker i ett större sammanhang och belysa kursinnehållet ur en mer praktisk synvinkel. Daniel har en djup kunskap inom flera områden, han är teoretiskt kunnig och bra på att omsätta det teoretiska till det praktiska. Daniel är en väldigt uppskattad och engagerad kursledare som på ett tydligt sätt förklarar och inspirerar inom ämnet.

Kursledare

Anmäl dig

Inga tillgängliga datum
Kontakta oss för information om nästa kursstart.