whitepaper

Vad exakt gör en Business Analyst?

Ladda ner whitepaper

Hur förklarar du för folk vad det är du gör om dagarna om du jobbar som Business Analyst? Frågan uppstår ofta på sociala tillställningar när du kortfattat ska presentera dig själv för någon du aldrig träffat. Först låter det som en enkel fråga, men när man väl ska ge sig in på att förklara blir det bara krångligt.


Så vad är det egentligen en Business Analyst (BA) gör om dagarna? En viktig syssla en BA utför är att hjälpa till att kommunicera och dokumentera komplexitet. Om vi ska anpassa det temat till frågan ovan, kan det vara till hjälp att bryta ner BA-rollen i små vettiga bitar och se vilka, om några, når fram till publiken.

Du skulle till exempel kunna säga:

  • Jag dokumenterar idéer, design och beslut
  • Jag sitter i en massa möten och säger “Skulle du kunna förklara lite mer?”
  • Jag får tillfälle till att tala många olika språk
  • Jag möjliggör förändringar
  • Jag leder diskussioner och förhandlar

I detta whitepaper kan du bland annat läsa om varför en BA behöver be intressenter att förklara sig flera gånger om, och om hur man hittar ett organiserat och metodiskt sätt att arbeta.

Ladda ner "Vad exakt gör en Business Analyst?"

Kurser inom verksamhetsanalys