article

FAQ - Business Analysis in Practice

Business Analyst, Verksamhetsanalytiker eller Verksamhetsarkitekt – kärt barn har många namn. Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna som vi brukar få gällande rollen som Business Analyst samt vår kurs Business Analysis in Practice.


Varför ska jag gå kursen Business Analysis in Practice? #

Vi ser ett tydligt ökande intresse från företag och kunder på välutbildade Business Analysts. Genom att gå Business Analysis in Practice så stärker du din kompetens och gör dig samtidigt mer attraktiv på arbetsmarknaden och i arbetsgivares ögon.

I kursen övar du praktiskt på viktiga arbetsmoment så att du i tidiga projektfaser, förstudier – kan utreda, analysera och prioritera förändringsarbete med fokus på implementation av stödjande IT-system. Vi går igenom BA-rollen i alla delar av en projektcykel, inte bara de tidiga projektfaserna, utan även under implementation och sedermera i förvaltning. Vi visar och övar även på hur du som BA arbetar i agila sammanhang.

Du lär dig även internationella standarder som ger dig en större bredd på arbetsmarknaden då många företag idag vill skapa en gemensam plattform för termologi baserat på ett praktiskt beprövat arbetssätt.

Vad innebär BA-rollen? #

Rollen som Business Analyst blir allt mer etablerad inom organisationer. Förr så var rollen mer fokuserad på att skriva krav, men i takt med ett allt större behov av personer som kan hantera förstudier och utredningar kring verksamhetens stöd av IT-system så har rollen ändrats och utökats. Kortfattat så kan man säga att en Business Analysts främsta uppgift är att analysera, strukturera samt lösa komplexa frågeställningar. Det gäller att tänka brett, långsiktigt och att se helheter, samtidigt som du dyker ner i detaljer.

Läs mer om BA-rollen i vårt whitepaper "Vad exakt gör en Business Analyst?".

Jag arbetar som projektledare, varför ska jag gå kursen BA? #

Som projektledare blir det allt vanligare att du även får ansvar för att samordna och koordinera verksamhetens och intressentens behov, vilket kräver nya arbetssätt och kompetenser. På kursen Business Analysis in Practice breddar du din kompetens och får ökad kunskap och förståelse för hur du säkrar projektets innehåll, omfattning och avgränsningar.

Du lär dig också hur du bättre kan hantera och uppfylla intressenters förväntningar och omvandlar behov och problemställningar till projektkrav.

Hur passar Business Analysis in i agila arbetssätt? #

I en agil värld så blir rollerna lite annorlunda, det betyder också att termologin ändras, men rollen som Business Analyst används lika mycket i det agila. I vår kurs ”Business Analysis in Practice” så pratar vi om de olika rollerna och du lär dig termologin som används i ett agilt arbetssätt.

Jag arbetar redan som Business Analyst, vad kan kursen Business Analysis in Practice ge mig? #

Under kursen ställs du och dina kurskollegor inför utmaningen att praktiskt arbeta igenom de centrala arbetsmomenten som en Business Analyst vanligtvis ansvarar för i ett förändringsinitiativ. I mindre grupper genomförs ett 20-tal olika övningar baserat på ett sammanhängande och verklighetstroget case som är designat specifikt för att lära dig arbeta med verksamhetsanalys i praktiken. Du övar på att ta fram och analysera verksamhetsbehov, förvandla behov till krav på lösning och projektförslag samt i att säkerställa och kommunicera värdet av förändringen. Efter utbildningen kan du direkt omsätta det du lärt dig i kursen i ditt eget arbete.

Blir jag certifierad efter kursen? #

Kursen är certifieringsförberedande. Efter utbildningen har du själv möjlighet att ta certifieringen på egen hand. Läs gärna mer om certifieringar. Vi har även speciella e-learningkurser som ytterligare kan hjälpa dig med förberedelser inför din certifiering. Kursen fyller kraven för IIBA-certifieringar och påbörjar PMI-PBA kravet för utbildningstimmar.

Varför ska jag certifiera mig? #

Att certifiera sig inom ett arbetsområde ger en möjlighet att visa på god kunskap och förståelse av området. Det har länge varit vanligt med certifieringar inom projektledning och verksamhetsarkitektur. Nu finns även möjlighet att kvalitetssäkra sina kunskaper inom verksamhetsanalys.

Vår kurs Business Analysis in Practice är ackrediterad av International Institute of Business Analysis (IIBA®) samt följer riktlinjerna för Project Management Institutes (PMI®) standard PMI-PBA. Detta innebär att utbildningen ger dig de teoretiska poäng, eller en stor del av dem, som du behöver för att kvalificera för respektive certifiering.

Hur går certifieringen till? #

Direkt efter kursen kan du skriva IIBAs certifiering, ECBA (instegscert för BA). ECBA släpptes hösten 2016 och har länge varit en eftertraktad nivå på certifikat. ECBA kräver inga tidigare dokumenterade erfarenheter utan provet kan skrivas direkt när man behärskar de teoretiska grunderna inom Business Analysis. Certifieringen i ECBA hanteras av IIBA och kräver bara ett godkänt teoretiskt prov. De andra certifieringarna har erfarenhetskrav, det vill säga att de kräver ett dokumenterat antal år av BA-arbete. Mer om det kan du läsa här.

Vad har kursledaren för bakgrund? #

Alla våra kursledare är yrkesverksamma, erfarna konsulter som dagligen arbetar med verksamhetsanalys och projekt i utmanade och komplexa sammanhang. Det gör att de har med sig gott om praktiska exempel in till kurserna och kan svara på frågor om hur teorin fungerar bäst i praktiken. Vill du veta mer om våra kursledare?.

Kurser inom verksamhetsanalys