article

Ett betydande framsteg för Enterprisearkitektur

I förra veckan kom nyheten att TOGAF 9.2 nu lanseras. Det här är den första stora uppdateringen sedan TOGAF-standarden, version 9.1, publicerades i december 2011.


The Open Group Architecture Framework (TOGAF®) är en metod och en global standard för utveckling av Enterprise Architecture (EA). Med TOGAF® som stöd kan du organisera utvecklingsprocessen med ett systematiskt tillvägagångssätt som syftar till att minska riskerna i ditt förändringsarbete, upprätthålla deadlines, hålla budgeten och producera resultat med kvalitet.

"TOGAF® Standard, Version 9.2 ger ett förbättrat stöd inom området för Business Architecture till Enterprisearkitekter som arbetar med initiativ kopplade till strategiska affärsbehov. Uppdateringarna omfattar flertalet praktiskt inriktade handledningar som är utformade för att lätt kunna appliceras.", säger Bryan Lail, The Open Group Business Arkitektur Workstream Lead, Raytheon Company.

TOGAF® Standard, Version 9.2 innehåller bland annat följande nyheter:

Fas A

- Ökat fokus på förmågor ”Capabilities”

- Förbättrad vägledning för utveckling av affärsmodeller

- Förbättrade strukturer för övergången till fas B

Fas C, D, E, F, G, H

- Förbättringar i struktur och kapitelindelning

- Förbättringar i avsnittet kring målanalys

- I fas D finns referenser till externa riktlinjer och mallar

- Förbättrat och mer likriktat innehåll

Vi på Biner har uppdaterat oss på förändringarna i version 9.2 och erbjuder dig de två ackrediterade kurserna TOGAF Foundation & Certified som är marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva kurser i det populära ramverket. Du får även möjlighet att certifiera dig direkt i samband med kursen.

Kursen består av:

  • TOGAF Foundation, en e-learningdel med tyngd på grundläggande teori
  • TOGAF Certified, en klassrumsdel på tre dagar med fördjupning på hur TOGAF tillämpas i praktiken

Vi har kurser både i Stockholm och Göteborg. För att göra din organisation redo för morgondagens förändringar kan vi även skräddarsy en företagsutbildning efter era specifika behov och utmaningar. Då får ditt team en gemensam plattform att arbeta utifrån, samsyn kring alla begrepp och kunskap om hur teorierna omsätts i praktiken.

Här finns en film om uppdateringen.

Partner The Open Group

Kurser

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi Business Analysis in Practice som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Business Analysis in Practice

Verksamhetsanalys Kommer snart
28 nov

Göteborg Blended Learning

Biner har tagit fram kursen för dig som vill utvecklas i rollen som verksamhetsanalytiker. Vi har utgått från våra egna omfattande erfarenheter av att driva och genomföra förändrin...

Business Analysis in Practice

Verksamhetsanalys Längd: 3 dagar

Självstudier E-learning

Denna e-learningkurs ger dig en introduktion till ämnet Business Analysis och guidar dig genom BABOK® Guide för att bli bekant med innehållet. Den kommer också att göra dig bättre ...

Introduktion till BABOK v3

Verksamhetsanalys Verksamhetsanalys

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi Leading SAFe® 6.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Leading SAFe® 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
3 okt

Göteborg Klassrumskurs

Få förståelse för det Lean-Agila förhållningssättet och varför det är så effektivt i dagens snabbrörliga marknad och lär dig vad det innebär att leda en Lean-Agile transformation.

Leading SAFe® 6.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Biners kurs ”Product Owner Boot Camp” ger dig två dagars drillning i de nödvändiga kunskaper och erfarenheter du behöver i rollen som Product Owner.

Product Owner Boot Camp

Agila arbetssätt Kommer snart

Kommer snart Online

Lär dig att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar.

SAFe® DevOps 6.0

DevOps Kommer snart

Kommer snart Klassrumskurs

Lär dig att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar.

SAFe® DevOps 6.0

DevOps Kommer snart

Kommer snart Online

Få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

SAFe® for Architects 6.0

Arkitektur Kommer snart
10 okt

Göteborg Klassrumskurs

Få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

SAFe® for Architects 6.0

Arkitektur Längd: 3 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Bli en högpresterande teammedlem i ett Agile Release Train (ART) och lär dig hur du samarbetar effektivt med andra team.

SAFe® for Teams 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
28 nov

Göteborg Klassrumskurs

Förmågan att snabbt och effektivt kunna implementera nya strategiska initiativ är kritisk för moderna organisationer och en nyckelkomponent för Value Stream Management i SAFe-ramve...

SAFe® Lean Portfolio Management 6.0

Agila arbetssätt Längd: 3 dagar

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
17 okt

Göteborg Klassrumskurs

Lär dig ett beprövat arbetssätt att utföra de aktiviteter och hantera de verktyg som du behöver för att hantera backloggar och driva agila program.

SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Tillämpa Scrum Master-rollen i en agil organisation

SAFe® Scrum Master 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart

Kommer snart Seminarie

Tack vare det stora intresset och efterfrågan för vårens event "Självledarskap- leda sig själv för att leda andra" öppnar vi nu upp för ett nytt datum med samma tema och inriktning...

Självledarskap - leda sig själv för att kunna leda andra

Nätverk Kommer snart
21 nov

Virtuellt klassrum Online

Nu erbjuder vi SPARX Enterprise Architect som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Sparx Enterprise Architect

Arkitektur Längd: 2 dagar
21 nov

Göteborg Klassrumskurs

Modellera krav och arkitektur med verktyget Sparx Enterprise Architect! En praktisk kurs som kombinerar teori och praktik

Sparx Enterprise Architect

Arkitektur Längd: 2 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Lär dig hur du bland annat tillämpar DevOps principer i en verklig situation och hur du skapar bättre flöde i dina team.

The Phoenix Project - A DevOps business simulation

DevOps Kommer snart
14 nov

Göteborg Blended Learning

Marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva kurs i det populära ramverket.

TOGAF® 9 Training Foundation & Certified (blended)

Arkitektur Längd: 3 dagar
14 nov

Virtuellt klassrum Online

Vi erbjuder TOGAF® 9 – Foundation & Certified (Blended) helt online. Gå kursen var du än befinner dig. Marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva kurs i det populära ramve...

TOGAF® 9 Training Foundation & Certified (blended)

Arkitektur Längd: 3 dagar

Självstudier E-learning

Kursen består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF® 9 enligt krav för certifiering från The Open Group.

TOGAF®9 Training Foundation

Arkitektur Arkitektur